logo prehis.cz Cestování okres Semily okres Kutná Hora

Hlavní město Praha

Informace

Popis: Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda, ústřední státní orgány a jeden ze dvou vrchních soudů. Mimoto je Praha sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních, tak i územních samosprávných celků; sídlí zde též ústředí většiny politických stran, hnutí a iniciativ a centrály téměř všech církví, náboženských a dalších sdružení s celorepublikovou působností registrovaných v ČR.

Na území dnešní Prahy sídlila v předhistorické době řada nejrůznějších kmenů – poslední nálezy u Křeslic datují zdejší osídlení do doby před sedmi tisíci lety (jde o kulturu s lineární – dříve volutovou – keramikou). Okolo 200 let př.  n.  l. bylo na místě Závist založeno sídliště Keltů (Bojové). Kolem oblasti, kde nyní stojí Praha, zmiňuje Ptolemaiova mapa (2. století n.l.) germánské město s názvem „Casurgis“. Během stěhování národů v 6. století, začali osídlovat pražskou kotlinu Slované.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha

Městské části

Barrandov

Menší městská čtvrť, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

městská část Benice

Malá městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_2349

Zajímavá městská část s bohatou historií, která se nachází východně od centra.

IMG_9231

Velká městská část, nacházející se severně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

WP_20150318_009

Městká část, rozkládající se v jižní části Prahy, kde je mnoho zajímavostí.

IMG_0544

Městká část, ve nacházející se na pravém břehu Vltavy, které vévodí Břevnovský klášter.

IMG_0728

Malebná vesnická část, nacházející se severovýchodně od centra, kde je pár zajímavostí.

IMG_5755

Malebná městská část, nacházející se severně od Centra, kde je mnoho zajímavostí.

IMG_0924

Malebná městská část nacházející se severovýchodně od centra, kde je řada zajímavostí.

IMG_1981

Dříve malá ves, kterou pohltila sousední ves Horní Počernice.

IMG_0518

Malá městská část, nacházející se severovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_6941

Rozsáhlá městská část, nacházející se severozápadně od centra Prahy, kde je mnoho zajímavostí.

Dolní Černošice nacházející se jižně od centra

Dříve samostatná obec, nyní součást městské části Lipence.

IMG_0565

Menší městská část s vesnickým charakterem, nacházející se severovýchodně od centra, kde je řada zajímavostí.

městská část Dolní Měcholupy

Městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je pár zajímavostí.

Dolní Počernice

Menší městská část, nacházející se východně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

městská část Dubeč

Malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je řada zajímavostí.

WP_20140320_007

Malá městská část nacházející se v severo východní části Prahy, které dominuje kopec Ládví.

IMG_0357

Menší městská část, ve které i na její krátkou historii, se dá něco nalézt.

Hájek u Uhříněvsi

Menší vesnice, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je pár zajímavostí.

IMG_2175

Velmi rozsáhlá městská část, nacházející se východně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

DSCF1248

Městská část, která má velmi krásné okolí s přírodou, ale také několik kásných staveb.

IMG_3795

Dříve velmi malebná městská část, nacházející se jižně od centra Prahy.

IMG_5112

Městská část, nacházející se v meandru na pravém břehu vltavy, s množstvím zajímavostí.

DSCF1244

Městská část, nacházející se na jižním okraji Prahy, kde je krásná příroda.

městská část Horní Měcholupy

Dříve malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od Centra, kde jsou dvě zajímavosti.

IMG_1954

Velká městská část, nacházející se východně od centra, která pohltila několik vsí.

Hostavice

Menší městská část, nacházející se východně od centra, kde je pár zajímavostí.

WP_20140417_001

Městská část nacházející se v západní části Prahy, kde je krásná příroda.

IMG_5158

Městská část, nacházející se přímo v centru Prahy, kde je největší hradní komplex na světě.

IMG_2119

Malá městská čtvrť, nacházející se východně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_8887

Maličká vesnička, nacházející se na jihu města Prahy.

IMG_2868

Malá část obce Třebonice, od které se nachází východním směrem.

WP_20150303_002

Větší městská část, na pravém břehu řeky vltavy, kde je dominantou zdejší tvrz.

Městská část Cholupice, nacházející se jihovýchodně od centra Prahy

Menší městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_1897

Dříve samostatná obec, která je dnes součástí Horních Počernic.

Jinonice

Velká městská část, nacházející se jihozápadně od centra, kde je řada zajímavostí.

IMG_4956

Městská část, nacházející se uprostřed Starého města, kde bylo židovské gheto.

IMG_7993

Městská část, nacházející se jižně od centra, kde je jedna zajímavost.

IMG_4357 (1)

Malebná městská čtvrť, která se nachází východně od centra Prahy.

IMG_1132

Velká městská část, nacházející se severovýchodně od Centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_2004

Velmi zajímavá obec, nacházející se východně od centra, kde je několik zajímavostí.

Klukovice

Malá vesnička, nacházející se jihozápadně od centra, kde je pár zajímavostí.

IMG_0444

Velká městská část, nacházející se severovýchodně od centra, kde je pár zajímavostí.

Koloděje

Vesnická městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

městská část Kolovraty

Poměrně velká městská čtvrť nacházející se jihovýchodně od centra.

Městská část Komořany, nacházející na území Prahy.

Menší městská část, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_1734

Městská část, nacházející se západně od vltavy a smíchova, kde je mnoho krásných zákoutí.

Královice

Malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_0159

Malebná městská čtvrť, nacházející se jižně od Centra, kde je několik zajímavostí.

městská část Křeslice

Malá městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_0104

Malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je řada zajímavostí.

Kyje

Větší městská část, nacházející se východně od centra, kde je několik zajímavostí.

Rozhledny v městské části Lahovice

Malá městská část, nacházející se jižně od centra, kde jsou dvě zajímavosti.

IMG_0764

Velká městská část, nacházející se severovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_7980

Svou rozlohou menší městská čtvrť nacházející se jižně od centra, kde jsou dvě zajímavosti.

WP_20130806_017

Velká městská část, nacházející se na pravém břehu Vltavy, kde je mnoho zajímavostí.

WP_20140419_018

Městská část, kde je několik zajívamostí a hlavní dominantou zde je letohrádek Hvězda.

IMG_8004

Větší městská čtvrť, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

městká část Lipany

Malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je jedna zajímavost.

Městská část Lipence, nacházející se na jihu Prahy

Menší městská část, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

Městká část Lochkov, nacházející se v jihozápadní části Prahy

Malá městská část, nacházející se v jihovýchodní častí Prahy, kde je několik zajímavostí.

IMG_9143

Malebná městská část, nacházející se severně od centra, kde je řada zajímavostí.

IMG_3145

Malebná městská část, nacházející se jihozápadně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_0488

Městská část, nacházející se v centru Prahy, mezi Hradčanami a Vltavou, kde se nachází množství paláců.

IMG_2075

Větší městská část, nacházející se východně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_9847

Velká městská část, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_1076

Malebná vesnická městská část, nacházející se severovýchodně od centra Prahy.

Městská část Modřany, která se nachází jižně od centra Prahy.

Velká městská část, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_3872

Menší městská část, nacházející se západně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_8838

Poměrně velká městská část, která spíše připomíná samostatnou obec, nežli městskou část.

IMG_4924

Velká část v centru prahy, kde je mnoho pamětihodností, které jsou ale spíše novodobější, nežli středověké.

WP_20140913_001

Tato městská část nacházící se východně od Vyšehradu, vypadá, jako by se nacházela v hlubokém údolí.

městská část Petrovice

Větší městská část nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

městská část Pitkovice

Větší městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_8024

Menší městská část, nacházející se jižně od centra, již má vesnický charakter.

IMG_3528

Malebná městská čtvrť, nacházející se jižně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

Práče

Dříve malinká vesnička, která si dodnes zachovala svou malebnou náves.

IMG_7694

Malebná městská část, která se nachází severovýchodně od centra Prahy.

IMG_1701

Městská část se nachází na severozápadním okraji Prahy a spíše nežli městskou část připomíná vesnici.

IMG_8034

Menší městská část nacházející se jižně od Centra, kde je pár zajímavostí.

DSCF1255

Městská část nacházející se na jihozápadním okraji prahy, kde je nádherná příroda.

WP_20140419_032

Městská část, která se nachází na severozápadním okraji prahy a většinu její rozlohy zabírá mezinárodní letiště.

WP_20150314_007

Městká část nacházející se na jihozápadním okraji Prahy, kde je nádherná příroda.

IMG_8393

Poměrně velká městská část, nacházející se západně od centra, kde je řada zajímavostí.

IMG_1799

Malá městská část připomínající spíše velkou ves, nacházející se severovýchodně od centra.

IMG_9201

Malebná městská část, nacházející se severně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_3089

Větší městská část, nacházející se jihozápadně od Centra, kde je několik zajímavostí.

WP_20140727_094

Větší městská část na pravém břehu Vltavy, kde se nachází mnoho zajímavostí.

IMG_8285

Menší městská část, nacházející se západně od centra, kde je několik zajímavostí.

WP_20130808_031

Menší městská část, nacházející se v centru Prahy, která má mnoho starých a malebných zákoutí.

Městská část Stodůlky, nacházející se západně od centra Prahy.

Rozsáhlá městská část, nacházející se západně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

Strašnice

Velká městská část, nacházející se východně od centra, kde je řada zajímavostí.

IMG_6879

Malebná městská část, která se nachází západně od Centra, kde je mnoho zajímavostí.

IMG_7723

Velká městská část, nacházející se severovýchodně od centra Prahy, kde je několik zajímavostí.

IMG_8932

Velká městská část, nacházející se severovýchodně od centra Prahy, kde je několik zajímavostí.

IMG_1945

Dříve malinká vesnička s bohatou historií, jež je nyní součástí Horních Počernic.

IMG_8904

Menší vesnice, ve které je několik památek a zajímavostí.

Štěrboholy

Menší městská část, nacházející se východně od centra, kde je pár zajímavostí.

Tehovice

Menší vesnice, ve které je několik památek a zajímavostí.

IMG_4084

Malá městská část, nacházející se jižně od Centra, kde je několik zajímavostí.

WP_20140502_109

Městská část nacházející se na východním břehu řeky Vltavy, které vévodí zoologická zahrada, botanická zahrada a krásný barokní zámek.

IMG_2902

Větší vesnice, nacházející se jihozápadně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_1002

Malebná městská část, nacházející se severovýchodně od centra Prahy, kde je řada zajímavostí.

městská část Uhříněves

Velká městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je řada zajímavostí.

IMG_2234

Malebná vesnice, nacházející se východně od centra, kde je několik zajímavostí.

Újezd u Průhonic nacházející se v jižní části Prahy

Malebná městská část, která si dodnes zachovala svůj vesnický charakter.

IMG_4899

Dříve malá ves, nyní městská část nacházející se severozápadně od centra Prahy.

IMG_3520

Menší městská část, nacházející se jihozápadně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_5267

Větší městská část, která je sice novějšího vzhledového ražení, ale i tak má mnoho co nabídnout.

IMG_1193

Velká městská část, nacházející se severozápadně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

IMG_4978

Malebná městská část, nacházející se severozápadně od centra, která si zachytila část svého původního vesnického rázu.

IMG_9560

Velká městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

IMG_0358

Velká městská část, která se nachází severovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

WP_20140226_031

Velmi malinkatá městská část, která se zvětšiny skládá z bájného hradiště a barokního opevnění.

Mlýn v městské čtvrti Zadní Kopanina.

Malá městská čtvrť, nacházející se jihozápadně od centra, kde je pár zajímavostí.

Záběhlice

Velká městská část, nacházející se přibližně východně od centra, kde je řada zajímavostí.

Městská část Zbraslav, nacházející se jižně od centra Prahy

Velká městská část nacházející se jižně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

IMG_8294

Velká městská část, nacházející se západně od centra, kde je několik zajímavostí.

Zlíchov

Malá městská čtvrť, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

IMG_5220

Větší městská část, jejímž nepřehlédnutelným symbolem je Žižkovský vysílač.