Benice
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Barrandov Běchovice

Benice

Informace

Městský erb:

800px-Praha-Benice_CoA

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Benice (německy Benitz) jsou městská čtvrť a katastrální území na okraji Prahy, které vytváří městskou část Praha-Benice. Kdy přesně byla tato tehdy ves založena nevíme. Víme ale že první písemná zmínka o ní pochází z roku 1356, kdy je pojmenována Zbynice, tedy ves Zbyňových lidí. Ještě někdy ve 14. století zde byla postavena středověká gotická tvrz s poplužním dvorem. Komu tato tvrz patřila bohužel nevím. První písemná zmínka o této tvrzi pochází z roku 1498, kdy ji držel Václav z Roupova. Co je jisté, je ale to že tato původní tvrz byla v 16. století pobořena a následně barokně přestavěna na obytný dům. Pravděpodobně tak vytvořila panský dům, či drobný zámeček. Tato budova pak byla popisována takto: „V severní části dvora stála jednopatrová budova s valbovou střechou, v jejímž jádru bylo zaměřeno zesílené zdivo na čtvercovém půdorysu sahající do suterénu a zaklenuté valenou klenbou z lomového kamene. Na klenbě byly patrné stopy šalování, na jejích výbězích při podlaze pak vystavěn přízemní prostor zaklenutý valenou klenbou z cihel s lunetami. Dochovaná část zesíleného zdiva dosahovala při jedné straně až do prvního patra.“ Před třicetiletou válkou držel tuto ves Albrecht Rous z Vražkova, jemuž byla tato ves zkonfiskována za stavovské povstání. Následně zakoupil tuto ves roku 1623 kníže Karel z Lichtenštejna, který ji připojil k Uhříněveskému panství, kam patřila až do zrušení patrimoniální správy. K tomu došlo v polovině 19. století a tato vesnice se tak stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do dne 1. července 1974, kdy se stala součástí hl. m. Prahy. Bohužel v roce 1987 byla tvrz ve velmi špatném stavu pro její nedostatečnou údržbu, a tak byla téhož roku zbořena a na jejím místě byl vystavěn hotel, takže po tvrzi nezůstal žádný pozůstatek. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 552 obyvatel.

Zdroj: https://www.hrady.cz/tvrz-benice-praha-10-benice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Benice_(Praha)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Benick%C3%A1_tvrz_(Praha)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Malá městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

Benický mlýn v Benicích
dům čp. 1 v Benicích
dům čp. 8 v Benicích
dům čp. 16 v Benicích
pomník obětem 1. a 2. světové války v Benicích
zvonice v Benicích