logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Petrovice Písnice

Pitkovice

Informace

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Pitkovice (německy Pitkowitz) jsou městská čtvrť a katastrální území na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy o rozloze 239,7 ha. Kdy přesně byla založena tato ves nevíme, jisté ale je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1234, kdy ji držel Ota z Pitkova. Snad již za tohoto muže zde existovala tvrz, ale to je jen má domněnka. Detailněji tuto historii pak rozvedu u zdejší sýpky. V roce 1589 zakoupil tuto ves Jaroslav ze Smiřic, který ji připojil k Uhříněveskému panství, kde zůstala až do zrušení patrimoniální správy. K tomuto kroku došlo v polovině 19. století, kdy se tato ves stala na chvilku samostatnou obcí, ale již roku 1869 byla součástí obce Benice. V roce 1921 se tato ves stala opět samostatnou obcí a svou samostatnost si tentokrát udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Uhříněves spolu s kterou byla připojena dne 1. července 1974 k hl. m. Praze. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 208 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitkovice

Zdroj: https://www.praha22.cz/seniori/mestska-cast/historie-a-soucasnost/pitkovice-3912cs.html

Dojmy: Větší městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 2 a 30 v Pitkovicích
dům čp. 7 v Pitkovicích
mlýn v Pitkovičkách
PP Pitkovická stráň v Pitkovicích
sýpka v Pitkovicích
zvonice v Pitkovicích