logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Třebonice Uhříněves

Třeboradice

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Třeboradice (německy Treboraditz) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy. První zmínka o Třeboradicích (Třeboraticích) pochází z roku 1167. Mezi 13. a 15. stoletím ves vlastnilo několik majitelů. Jedna část vsi patřila kapitule Pražského hradu, další pak k roku 1266 Vitmarovi a ve 14. století členům rytířského rodu s přídomkem „z Veleně“. V polovině 15. století držel ves rod Kostků z Postupic, od 80. let 15. století rod z Ústí a počátkem 16. století rod Čachovských z Jinočan. Později získal část Třeboratic vlastník brandýského panství a připojil ji k němu, část vsi připadla před polovinou 17. století k čakovickému zboží. Kdy přesně byla založena zdejší tvrz nevíme. Je možné že byla postavena již ve středověku v gotickém slohu. Tvrz stála v poplužním dvoře na západní straně návsi. Na jejím místě bylo později postaveno panské sídlo – barokní zámek zvaný Slaviborův dvůr. Vznikl pravděpodobně v době, kdy dvůr vlastnila hraběnka O´Kelleyová, rozená z Klenova. Ta u něj také založila okrasný park. Obdélné patrové stavení mělo venkovní průčelí zdobené plochým rizalitem umístěným mimo jeho osu. Dvorní průčelí bylo zpevněno čtyřmi rozměrnými opěrnými pilíři. Některé přízemní prostory byly zaklenuty valenými a křížovými klenbami, část přízemí zůstala plochostropá. Zdi byly zdobeny pozdně rokokovými malbami z druhé poloviny 18. století. Roku 1788 hraběnka dvůr se zámkem prodala a tyto stavby pak sloužily obytným a hospodářským účelům. Po zrušení patrimoniální správy se tato ves stala samostatnou obcí. Po roce 1945 využíval dvůr se zámkem státní statek. Budovy chátraly a počátkem 70. let 20. století se dostaly do velmi špatného stavebního stavu. Roku 1979 byly zbořeny. Co se týká vsi, tak ta se roku 1968 stala součástí města Prahy, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1391 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eboradice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99eboradice_(tvrz)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha-%C4%8Cakovice

Dojmy: Malebná městská část, nacházející se severovýchodně od centra Prahy, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1027
IMG_1016
IMG_1018
IMG_1012
IMG_0967
IMG_1001
IMG_0993
IMG_1007
IMG_1019
2023-03-27
IMG_1035