logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Třeboradice Újezd nad Lesy

Uhříněves

Informace

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Uhříněves (německy Aurschinewes) je městská čtvrť a katastrální území o rozloze 1027,1 ha, tvořící většinu území pražské městské části Praha 22. Historie Uhříněvsi sahá do 13. století. Nejstarší záznamy pocházejí z období kolem roku 1227, kdy se pod názvem Vgrinewez objevuje ve výčtu lokalit. Další zmínka je v listině z roku 1228, kdy je Uhříněves zapsána ve vlastnictví kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Tehdy se o ní píše jako o Ugrina ves. Svůj název dostala patrně po svém zakladateli, jakémsi Ugrim, který se zde usadil a založil osadu. V roce 1622 koupil v pobělohorské konfiskaci panství Uhřiněves (poněmčeno: Auřinowes) kníže Karel I. (1569–1627) z Liechtensteina. V roce 1850 se stala obcí v okrese Říčany, V letech 1869–1890 obcí v okrese Český Brod. V roce 1898 stále velkostatek v majetku rodu Liechtensteinů. V roce 1900–1910 obcí v okrese Žižkov. V letech 1921–1950 obcí v okrese Říčany. V letech 1961–1970 obcí v okrese Praha-východ. V roce 1992 městská část Prahy 10. K největšímu rozvoji Uhříněvsi dochází v 19. století. Z vesnice se v roce 1866 stává městys. Rozvíjí se zemědělství i průmysl. V roce 1850 je postaven parní mlýn, roku 1866 místní cihelna a roku 1868 je postaven místní cukrovar. Díky stavbě železniční trati Praha – České Budějovice, která byla budována v roce 1870, se Uhříněves spojila s okolím. Díky přílivu obyvatelstva do obce dochází k výstavbě nových domů, výstavných vil, ale například i nové školy. V té době měla Uhříněves zhruba 2600 obyvatel. Rozvíjí se i kulturní a společenský život a sport. Vznikají nová sdružení a spolky. Roku 1913 byl městys Uhříněves povýšen na město a o rok později byl schválen i městský znak, navržený akademickým malířem Jindřichem Bubeníčkem, který se používá dodnes jako znak městské části Praha 22. V roce 1920 byl v rámci pozemkové reformy zestátněný dvůr Uhříněves a Netluky s mlýnem Podleskem pronajat jako školní dvůr pro zemědělský odbor Českého vysokého učení technického v Praze, v roce 1923 ministerstvem školství a osvěty odkoupen. Školní závod zemědělský UHŘÍNĚVES II. nadále spravovalo ministerstvo školství a osvěty jako státní podnik. Asi v 9 hodin 25. dubna 1945 zaútočily americké stíhací letouny, tzv. hloubkaři, na kolonu německých uprchlíků, která se nacházela v ulici Přátelství, mezi cukrovarem a náměstím Protifašistických bojovníků. Počet obětí není znám. Zahynuli také dva místní obyvatelé a dva byli zraněni. Po únoru 1948 prodělal změny i Školní zemědělský závod, při kterém ministerstvo zemědělství pořádalo výcvikové kurzy pro družstevníky JZD. V roce 1953 sem přemístilo Výzkumný ústav živočišné výroby (nyní farma Uhříněves). Následně došlo k výstavbě nových bytových domů a tím také k nárůstu obyvatel. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 10 992 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uh%C5%99%C3%ADn%C4%9Bves

Dojmy: Velká městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

barokní brána v Uhříněvsi
děkanství v Uhříněvsi
dub u Říčanky v Uhříněvsi
dům čp. 31/28 v Uhříněvsi
dům čp. 33/32 v Uhříněvsi
dům čp. 34/34 v Uhříněvsi
dům čp. 43/82 v Uhříněvsi
dům čp. 74/6 v Uhříněvsi
dům čp. 283/16 v Uhříněvsi
Hostinec v Uhříněvsi
Husova kaple v Uhříněvsi
kaple Božího Hrobu v Uhříněvsi
IMG_0739
kostel Všech Svatých v Uhříněvsi
IMG_0711
pivovar Uhříněves v Uhříněvsi
pomník obětem 1. a 2. světové války v Uhříněvsi
P obora v Uhříněvsi
socha sv. Floriána v Uhříněvsi
socha sv. Františka Xaverského v Uhříněvsi
IMG_0637
IMG_0676
IMG_0750
IMG_0776
synagoga v Uhříněvsi
škola v Uhříněvsi
vila Semanských v Uhříněvsi
vila Tichých v Uhříněvsi
zámek Uhříněves v Uhříněvsi
železniční most v Uhříněvsi
židovský hřbitov v Uhříněvsi