logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Třeboradice socha sv. Václava zvonice

Třeboradice - tvrz Tryskovice

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Asi v těchto místech se nacházela středověká ves Tryskovice s tvrzí. Tato tvrz je poprvé zmiňována v roce 1287, kdy ji prodal premonstrátský klášter v Litomyšli pražské kapitule. V roce 1335 zakoupil tuto ves Strahovský klášter. Právě za této vrchnosti zde byla postavena gotická tvrz. První písemná zmínka o této tvrzi pak pochází z roku 1410. Během husitských válek zabavili ves Pražané, al brzy na to ji postoupili Petrovi z Hoštky a Jeronýmu Šrolovi. V roce 1437 zapsal tuto ves s tvrzí císař Zikmund jako majetek Staroměstského rychtáře Vaňka Rakovi z Nebílova. Již v roce 1453 přešla ves na Václava Cardu z Petrovic a jeho syna Václava. V roce 1463 se však již dozvídáme že tato ves s tvrzí byla v majetku Elišky z Postupic. Tato žena postoupila tuto ves se sousedními Třeboradicemi svému vnuku Zdeňku Sezimovi z Ústí a jeho manželce Kateřině z Petrovic. V roce 1512 držel tuto ves s tvrzí Ondřej Čachovský z Jinočan, kterému tento majetek ještě potvrdil král Vladislav. V témže roce ale již byla tato ves pustá a stejně tak byla pustý i tvrz. Spolu pak postupně zanikly. Poslední zmínku o této tvrzi a vsi pochází z roku 1558, kdy je držel Jaroslav starší že Šelmberka.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/dopageponu

Dojmy: Dnes již neznámé přesné umístění prastaré vsi s tvrzí.

Mapa

Fotografie

×