logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Sobín Stodůlky

Staré město

Informace

Městský erb:

stare-mesto-ikonka_25522669436_o

Navštíveno: 7. 11. 2011

Historie: Území dnešní Prahy bylo osídleno už od pravěku. První zmínky o existenci kmenových celků „Fraganeo“ se čtyřiceti osídlenými hradišti pochází zřejmě již z 8. století. První doklady křesťanské architektury na pražském území pochází z poslední čtvrtiny 9. století. Jedna z nejstarších zpráv o poboření pražského mostu vypráví o stržení dřevěného mostu velkou vodou v roce 929. V 10. století již byla Praha centrem přemyslovského státu a o století později jsou doloženy zmínky o bohaté obchodní činnosti. Zpráva Kosmovy kroniky o povodni v roce 1118, během níž „Vltava pobrala v pražském podhradí mnoho domů“, nepřímo dokládá již velmi husté osídlení na obou březích Vltavy. Na území od Vyšehradu a Podolí až po Petrskou čtvrť se v průběhu 12. století stavělo mnoho kamenných církevních i obytných staveb. První kamenný most přes řeku Vltavu byl dokončen roku 1172 a pojmenován po manželce krále Vladislava II. (Juditin most).

Staré Město pražské se stalo městskou obcí v letech 1232–1234. Kolem 30. let 13. století bylo uvnitř Starého města založeno královským lokátorem Eberhardem též Havelské město (Nové město u sv. Havla), které až do roku 1287 bylo právně a správně samostatné. V období 13. a 14. století bylo obyvatelstvo města pravděpodobně převážně německého charakteru, moc měl v rukou starý patriciát. Někdy v 1. polovině 14. století se začali řemeslníci sdružovat do cechů a ve 2. polovině 14. století získali i výraznější podíl na městské správě. Právě v tomto období se také město výrazným způsobem počeštilo. O vzestupu moci a sebevědomí pražského měšťanstva svědčí i zřízení radnice, kterou jim teprve v roce 1338 povolil postavit český král Jan Lucemburský. Prvním radničním domem Staroměstské radnice se stal dům kupce Wolflina z Kamene na rohu Staroměstského náměstí. K domu byla vybudována radniční věž, kaple a Staroměstský orloj. V pozdějších letech se radnice rozrostla do komplexu budov. Založením Nového Města pražského Karlem IV. v roce 1348 se situace Starého Města změnila. Z města odešli především měšťané méně movití a českého původu. Také bezprostřední blízkost a poloha nového založení byla důvodem častých třenic. V letech 1367–1475 stála v čele obou měst společná městská rada, ovšem převahu v ní měli staroměstští. V 90. letech 14. století se Staré Město pražské stalo centrem reformního hnutí, v jehož čele stáli Jan Hus, Jeroným Pražský a další univerzitní mistři. V roce 1413 získala česká husitská strana trvalou převahu v městské radě, což se projevilo i v kritických letech 1419-1420. Na počátku 20. let se především Staré Město pražské stalo vedle radikálních táboritů a východočeských sirotků významným politickým činitelem zastávajícím umírněná stanoviska. Spolu s dalšími městy (Rokycany, Chomutov, Kadaň, Žatec, Louny, Slaný, Beroun, Český Brod, Kouřim, Kolín, Čáslav, Nymburk, Kutná Hora, Jaroměř), která mu ovšem politicky podléhala, tvořilo tzv. pražský svaz.

Od získání městských práv získalo Staré Město od různých panovníků řadu významných i značně kuriózních privilegií. Privilegium krále Jana Lucemburského z roku 1330 mimo jiné praví, že Staroměstští smějí trestat mladíky vedoucí neuspořádaný život i ty, kdož půjčují peníze dětem bez svolení rodičů. Po dostavbě hradeb Nového Města bylo opevnění Starého Města zrušeno a staroměstští měšťané získali kontrolu nad některými společnými branami nového souměstí, aby měli kontrolu nad volným průchodem ke Starému Městu. Na opačné straně města získali Staroměstští právní svrchovanost i nad celým kamenným mostem, což dokládá socha Bruncvíka se štítem se znakem Starého Města na pilíři na levém břehu Vltavy. Na mostě směli mimo jiné vybírat clo (od roku 1435) z veškerého zboží a poplatky od Židů. Zato se museli starat o údržbu a opravy mostu. Český král Jiří z Poděbrad vydal nové privilegium o mostním clu roku 1459. Privilegium Fridricha III. z roku 1477 o rytířské hodnotě staroměstských měšťanů v době války nakázalo, aby se v případě zajetí ve válce zacházelo se Staroměstskými jako se šlechtici. Všechna dosavadní práva pak roku 1472 potvrdilo privilegium Vladislava Jagellonského.

Do roku 1784 bylo Staré Město samostatným městem, které se stalo od 12. února 1784 součástí Královského hlavního města Prahy. Až do roku 1949 bylo Staré Město samosprávním obvodem (jako Praha I či I.), od roku 1949 se stalo součástí nově vytvořené Prahy 1. I nadále však zústavá katastrálním územím.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha)

Dojmy: Myslím že tohle je místo, kde na každého na každém kroku dýchá historie, také davy turistů a zlodějů.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5119
IMG_4758
IMG_7858
IMG_8262
IMG_5117
IMG_8540
IMG_8413
IMG_8048
IMG_8122
IMG_8542
IMG_7993
IMG_8511
IMG_8427
IMG_7873
IMG_7970
IMG_7968
IMG_8151
IMG_8632
IMG_8581
IMG_8637
IMG_8663
IMG_7900
IMG_8626
IMG_8348
IMG_8281
IMG_8253
IMG_7964
IMG_8634
IMG_7848
IMG_8630
IMG_7936
IMG_8022
IMG_8096
IMG_8147
IMG_8368
IMG_8082
IMG_8420
IMG_8417
IMG_8459
IMG_8640
IMG_7942
IMG_8197
IMG_8624
IMG_8090
IMG_7930
IMG_8426
IMG_8464
IMG_8078
IMG_8351
IMG_8356
IMG_8390
IMG_8285
IMG_7892
IMG_8155
IMG_8183
IMG_7876
IMG_8283
IMG_8338
IMG_8167
IMG_8120
IMG_8334
IMG_8305
IMG_7989
IMG_7995
IMG_8497
IMG_8505
IMG_8501
WP_20140127_021
IMG_8598
IMG_8163
IMG_7896
IMG_8146
IMG_4997
IMG_8026
IMG_7927
IMG_8169
IMG_8525
IMG_8094
IMG_8193
IMG_8506
IMG_5005
IMG_8203
IMG_8583
IMG_8326
IMG_8290
IMG_8513
IMG_7920
IMG_7890
IMG_7922
IMG_8533
IMG_8005
IMG_8378
IMG_8523
IMG_8134
IMG_8173
IMG_8534
IMG_8180
IMG_4789
IMG_8590
IMG_8606
IMG_8531
IMG_7958
IMG_8342
IMG_8521
IMG_8527
IMG_8038
IMG_8468
IMG_8075
IMG_5018
IMG_8406
IMG_8102
IMG_8032
IMG_8318
IMG_8054
IMG_8486
IMG_8412
IMG_7954
IMG_7997
IMG_8286
IMG_8405
IMG_8495
IMG_8409
IMG_8481
IMG_8018
IMG_8605
IMG_8460
WP_20140127_034
IMG_5200
IMG_4784
IMG_8548
IMG_8451
IMG_8690
IMG_7982
IMG_5041
IMG_5209
IMG_4798
WP_20130808_031
WP_20140127_031
IMG_8675
WP_20130808_040
IMG_8616
IMG_5008
IMG_5026
IMG_4998
WP_20130808_020
IMG_8667
IMG_8312
IMG_0455
IMG_8384
IMG_8400
IMG_8212
IMG_5190
IMG_8394
WP_20131009_003
DSC00376
IMG_8112
IMG_5035
IMG_4763
IMG_8211
WP_20130808_046
WP_20140728_001
IMG_8642
IMG_8009
IMG_8301
IMG_8416
WP_20130808_032
IMG_8003
IMG_7856
IMG_7880
IMG_8366
IMG_8001
IMG_7834
IMG_8274
IMG_8266
WP_20130808_045
WP_20130808_019
IMG_8114
WP_20140127_005
IMG_8686
IMG_7952
IMG_8529
IMG_4801
IMG_4937
IMG_8110
IMG_8423
IMG_8681
IMG_8648
IMG_8226
WP_20140127_011
IMG_8187
IMG_5197
IMG_7828
IMG_7978
IMG_4768
IMG_8612
WP_20130808_011
IMG_7844
IMG_8050
IMG_8380
WP_20130808_014
IMG_8430
IMG_8239
IMG_4780
IMG_8260
WP_20140727_048
IMG_7946
IMG_8297