logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město palác Pachtů z Rájova na Ovocném trhu palác Platýz

Staré Město - palác pánů z Kunštátu a Poděbrad

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně zde byl vystavěno někdy ve 2. polovině 12. století – 1. polovině 13 století románské panské sídlo. Které mělo tvar ohrazeného dvorce se zahradou a věží. Kdo byl iniciátorem stavby se již nedovíme, ale co víme je to, že dům byl v roce 1406 v majetku Bočka z Kunštátu, který byl strýcem Jiřího z Poděbrad. Jiří z Poděbrad tento palác po svém strýci a nechal jej v letech 1441 – 1453 přestavět a navýšit o jedno patro. Sám zde pak sídlil, dokud byl na postu zemského správce Království Českého. Následnými majiteli se tak stali páni z Koldic, po ni Míčené z Klinštejna a nakonec od roku 1579 Dorota Hrzánová z Ocelovic na Housce, která nechala palác znovu přestavět, tentokrát ve slohu renesančním. Po bitvě na Bílé Hoře byl palác Hrzánům zabaven v konfiskaci a získali jej Šternberkové. Po nich tento dům někdy na počátku 18. století převzali Valdštejnové, kteří zde byli až do roku 1774. Jakmile odešli Valdštejnové, tak se začali jako vlastníci střídat měšťané. V roce 1846 tak prošel palác klasicistní přestavbou podle plánu architekta Kašpara Předáka. Již před 2. světovou válkou zde byl proveden archeologický průzkum pod vedením dr. Píši, ale dochované původní prostory byli objeveny až v roce 1941, kdy zde byl budován protiletecký kryt. Se záchranou tohoto domu se započalo v letech 1950 – 1952, kdy byl tento dům považován za vrchol raně feudální pražské architektury, a tak od 50. let 20. století zde sídlil Národní památkový ústav, ale i tak palác pomalu chátral. Zatím poslední rekonstrukce byla ukončena v roce 2007, kdy se v budově zřídily nadstandartní byty, ale v suterénu, kde je dochován původní románský palác byla zřízena příjemná kavárna a galerie u Kunštátů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_p%C3%A1n%C5%AF_z_Kun%C5%A1t%C3%A1tu_a_Pod%C4%9Bbrad

Zdroj textu a fotografií interiéru: https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/55/_dum-panu-z-kunstatu-a-podebrad

Dojmy:

Dojmy: Zajímavé stavení, které je mnohem starší než ve sutečnosti vypadá.

Mapa

Fotografie

×