logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město palác Pachtů z Rájova palác pánů z Kunštátu a Poděbrad

Staré Město - palác Pachtů z Rájova na Ovocném trhu

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: V místech dnešního paláce, na nároží Celetné ulice a Ovocného trhu, místě blízko Králova dvora, stával dům rodu Velflů. Roku 1400 jej získal král Václav IV. pro dvůr své manželky, české královny Žofie Bavorské. Později palác koupila staroměstská obec a roku 1420 jej upravila na mincovnu, která byla zrušena v roce 1434; znovu obnovena byla roku 1539 a pracovala až do roku 1783, kdy se zde usídlilo Zemské vojenské velitelství.

V roce 1755 dům nechal nejvyšší mincmistr František Josef hrabě Pachta přestavět do dnešní pozdně barokní podoby podle projektu, jehož autorem je Jan Josef Wirch. Palác v roce 1784 ještě upravoval Filip Heger a k dalším změnám docházelo i později. Za pozornost stojí portál z roku 1755 s plastikami horníků a vojáků od sochaře Ignáce Františka Platzera. V základech paláce je pozdně gotické sklepení, klenby v přízemí jsou z doby pozdně barokní.

V revolučním roce 1848 se před palácem střetli pražští vzbouřenci s vojáky pod velením zemského velitele, generála Alfreda Windischgrätze. Za neznámých okolností se obětí bojůvek stala manželka generála Windischgrätze, Eleanora rozená Schwarzenbergová, která přihlížela dění z okna. V roce 1849 přešel palác pod správu ministerstva spravedlnosti se zemským soudem, a také v současné době v budově sídlí Obvodní soud pro Prahu 1 a Obvodní soud pro Prahu 7. V druhé polovině 19. století byla budova upravena ve slohu druhého rokoka podle plánů stavitele Josefa Maličkého, který nechal přistavět i přiléhající budovu, která je ve stejném slohu jako palác samotný.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Pacht%C5%AF_z_R%C3%A1jova_(Celetn%C3%A1_36)

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38672/1-320

Dojmy: Nádherný palác, stojící na nároží Královské cesty a Ovocného trhu.

Mapa

Fotografie

×