logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město palác Lažanských palác Pachtů z Rájova na Ovocném trhu

Staré Město - palác Pachtů z Rájova

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: V místě dnešního paláce stávalo pět středověkých domů. Ty po roce 1647 postupně skoupil Daniel Norbert Pachta z Rájova a roku 1770 je Hubert Karel Pachta z Rájova spojil v jeden celek. Autorem čtyřkřídlé jednopatrové stavba v rokokovém slohu s nádvořím je Jan Josef Wirch či Jan Josef Ulrich, v některých starších pramenech je uváděn též architekt Josef Jäger. Pachtův palác byl v době působení velikého milovníka hudby a mecenáše hraběte Jana Josefa Pachty z Rájova místem, kde se setkávaly významné hudební osobnosti a konaly se zde hudební koncerty. Hrabě Pachta měl svou vlastní kapelu. Mezi nejslavnější hosty patří hudební skladatelé Josef Mysliveček, ale také Wolfgang Amadeus Mozart s manželkou Konstancí. Během jednoho ze svých pobytů v paláci byl Mozart hrabětem na několik hodin symbolicky „uvězněn“ ve svém pokoji, neboť mu skladatel dříve opakovně přislíbil zkomponovat několik tanců. Mozart, zanechán v místnosti jen s inkoustem a několika listy papíru, zde složil svých 6 německých tanců, kterými se vykoupil. Při svých víceméně pravidelných návštěvách Prahy Mozart často pobýval ve svém oblíbeném pokoji v tomto paláci. V paláci později pobývali též skladatelé Ludwig van Beethoven či Richard Wagner. Na začátku dvacátého století byl Pachtův palác v ohrožení, pro svůj dosti bídný stav měl být on i dům zbořen. Díky snaze Klubu Za starou Prahu se ho ale na konec podařilo zachránit. Nyní slouží jako hotel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Pacht%C5%AF_z_R%C3%A1jova_(Anensk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD)

Dojmy: Zajímavý palác, který vypadá nověji, než ve skutečnosti je.

Mapa

Fotografie

×