logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město dům u Zlatého Koníčka dům u Zlatého Supa

Staré Město - dům u Zlatého Rohu

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Na místě dnešního domu stály ve středověku dva domy, první zmínka o severněji umístěném domě je z roku 1404, dochoval se z něj pouze sklep a části obvodových konstrukcí. V roce 1623 byly domy spojeny a výsledný objekt byl rozšířen a výrazně přestavěn v pozdně renesančním stylu. Za stavitele byl pokládán Jan Dominik de Barifis, předpokládaný stavitel evangelického salvátorského kostela, kvůli podobnosti některých detailů právě s tímto kostelem. V první polovině 18. století byla vrcholně barokně upravena fasáda, v roce 1801 byla upravena klasicistně podlé plánů bratří Hegerů, během této přestavby bylo také zazděno podloubí stavby. Až v roce 1938 prošel dům přestavbou podle plánů prof. Janáka a podloubí domu bylo opět obnoveno.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38211/1-37

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Zlat%C3%A9ho_rohu

Dojmy: Zajímavý dům, u kterého až tak nedýchá stáří, jako spíš neobvyklí tvar.

Mapa

Fotografie

×