logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město dům u Goliáše dům u Jezulátka

Staré Město - dům u Havířů

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Původně se na tomto místě nacházel gotická stavba, která prodělala ranně barokní přestavbu. Následně roku 1790 byla budova přestavěna Karlem Schmidtem ve slohu vídeňského vrcholného baroka s prvky klasicismu. Nakonec v letech 1932 – 1933 proběhla přestavba interiérů podle plánů A. Foehra a E. Weisse. Na rohu stavby pak stojí malá soška domovního znamení, a to figura horníka se skloněnou hlavou.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15596526&sequence=1&mode=parametric&indexId=38463%2F1-193&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavá hezky zdobená nárožní stavba.

Mapa

Fotografie

×