logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Smíchov Staré město

Sobín

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Sobín (německy Sobin) je vesnice, bývalá obec, dnes městská čtvrť a katastrální území Prahy, na severozápadě městské části Praha-Zličín, v jejímž rámci je začleněno do správního obvodu Praha 17. První písemná zpráva o Sobínu se pravděpodobně nachází v zápisu plaského kláštera z roku 1288. Touto listinou postupuje obec Sobín plaský klášter pražskému měšťanovi Rudlinovi Holému a jeho manželce Hildegundě na čas jejich života, oni za to postupují klášteru svůj dům na Starém městě pražském, poblíž kostela sv. Jiljí. V roce 1306 byl postoupen Sobín emfyteutickým právem měšťanu pražskému Fridrichu Bavorovi za 200 kop pražských grošů. V publikaci Antonína Profouse „Místní jména v Čechách“ je Sobín poprvé zmíněn k roku 1360 jako majetek konventu sv. Kateřiny na Novém městě pražském. Během počátku 17. století držel tuto vesnici Údrčských z Údrče. To víme, jelikož roku 1614 prodal tuto ves Jiřík Údrčských z Údrče a na Třebívlicích ves svému příbuznému Gothardu Žďárskému ze Žďáru. Po třicetileté válce se tato ves stala součástí panství Červený Újezd, se kterým byla připojena do panství Tachlovice. Součástí tohoto panství byla ves až do roku 1848, kdy se díky zrušení patrimoniální správy stala samostatnou obcí. V roce 1960 byl Sobín připojen k obci Zličín. V červenci 1974 byl celý Zličín včetně Sobína připojen k Praze. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 677 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%ADn

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě, a ve Slezsku - Emanuel Poche

Dojmy: Menší městská část, nacházející se západně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8279
IMG_8273
IMG_8285