logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město klášter milostivých bratří s kostelem sv. Šimona a Judy klášter Paulánů

Staré Město - klášter minoritů s kostelem sv. Jakuba Většího

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Již v roce 1232 zde založil král Václav I. kostel sv. Jakuba Většího, který měl možná nějakou souvislost s tím že se v roce 1212 dostali jeho ostatky do Čech. Taktéž v roce 1232 daroval král Václav I. zdejší dvůr řádu minoritů a tento řád ihned začal s výstavbou konventu ranně gotickém slohu. Bohužel do výstavby zasáhl požár v roce 1316 a tím se stavba prodloužila až do 70. let 14. století a dokončena byla ve slohu vrcholné gotiky. V průběhu 13. a 14. století se klášter těšil velké přízni panovníků, o čemž svědčí i to, že zde nechal v roce 1319 král Jan Lucemburský vystavět protáhlý bazilikální trojlodní kostel sv. Jakuba Většího, místo původního menšího. Tento gotický kostel byl ale dokončen až za vlády císaře Karla IV. v roce 1374 a byl tak věhlasný že v roce 1378 zde bylo vystaveno mrtvé tělo císaře Karla IV. V průběhu husitských válek tento klášter byl ušetřen plenění, ale minorité byli nuceni z finančních důvodů některé části kláštera pronajímat, anebo prodat. V roce 1577 byl ve zdejším kostele pohřben císař Maxmilián II. a taktéž někdy v 70. – 80. letech 16. století prodělal klášter renesanční úpravy.

Někdy po roce 1620 započala ranně barokní přestavba areálu, která byla dokončena až někdy v 60. letech 17. století. Bohužel klášter zachvátil v roce 1689 požár, který pozřel část kostela spolu s kostelem. Ihned započala oprava konventu, která byla dokončena na konci 70. století. Po tomto požáru započala také kompletní přestavba kostela, které se ujmul Jan Šimon Pánek, který přestavěl kostel v barokním slohu a dal mu současný vzhled. Přestavba kostela byla dokončena v roce 1702, ale interiéry byly dokončeny až mezi lety 1736 – 1739. Průčelí kostela pak vyzdobil Ottavio Most, který do prahy přijel ze Salzburgu a následně i v Praze zemřel. Uvnitř kostela se pak nachází mramorové pilastry od K. Schartzamanna a o štukovou výzdobu se postaral A. Bolla. Na klenbě kostela je pak umístěna nástropní malba ze života Panny Marie od F. Vogeta z roku 1736, která byla v roce 1881 přemalována F. Duchoslavem. Jediné, co se tak dochovalo po velkém požáru z roku 1689 je polychromovaná gotická socha Piety z rou 1500 a půdorys původní gotické baziliky. Uvnitř kostela se pak nachází náhrobek českého nejvyššího kancléře Jana Václava Vratislava z Mitrovic z let 1714 – 1716.

Bohužel konvent zachvátil opět požár a to roku 1754, tyto škody ale byli skryty pozdně barokní přestavbou, která byla dokončena v roce 1767. V roce 1784 byl konvent zrušen a většina budov byla prodána. Ve 40. letech 20. století se započalo s restaurací zbývajících budov, která pak probíhala také v 80. letech 20. století.

Zdroj: http://praha.minorite.cz/?m=3&idc=t-1

Zdroj: http://praha.minorite.cz/?m=12&idc=t-2

Dojmy: Poněkud obyčejněji vypadající klášter s nádherným kostelem a zachovaným žebrovaným portálem.

Mapa

Fotografie

×