logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město klášter dominikánů s kostelem sv. Jiljí klášter minoritů s kostelem sv. Jakuba Většího

Staré Město - klášter Milosrdných bratří s kostelem sv. Šimona a Judy

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: V místě tohoto kláštera byl založen špitál, o kterém jsou první písemné zmínky již z poloviny 14. století. V tomto špitále vyrostla i gotická kaple sv. Šimona a Judy. Celý tento špitál byl založen Bohuslavem z Olbramovic a postavěn Arnoštem z Pardubic někdy před rokem 1364. Tento špitál ale zanikl v průběhu 16. století. V roce 1615 zakoupil zdejší staveniště Václav Vilém z Roupova a přestavěl zdejší kapli na luteránský kostel a započal s výstavbou bratrského sboru. Celou výstavbu areálu ale doprovázelo neštěstí, jako když se v roce 1617 zřítila klenba kostela. Celý areál se podařilo vysvětit až 14. června 1620, ale již 24. prosince 1620 získali tento areál milosrdní bratři, kteří jej téměř celý srovnali se zemí a započali s novou výstavbou jak areálu, tak nového kostela zasvěceného sv. Šimonovi a Judovi. Podle pověsti byli na střechu kostela použity trámy pódia, na kterém byli popraveni čeští páni. Samotný kostel byl vystavěn v goticko-renesančním slohu, a z původního kostelíka se dochovala jen severní loď. V letech 1720 – 1721 proběhli vrcholně barokní úpravy fasády kostela, ale také interiéru, v roce 1773 tak přibyl například oltář od malíře fresek Josefa Hagera. V letech 1751 – 1753 bylo přistavěno jižní nemocniční křídlo Janem Josefem Hrdličkou. Jako poslední vzniklo severní křídlo, které bylo vystavěno v letech 1923 – 1927 V. Kvasničkou a J. Mayerem. V roce 1950 byli bratři z kláštera vyhnáni a ten jim byl zkonfiskován. V následujícím období byl kostel nevyužíván a následně v 80. letech 20. století byl proměněn v koncertní síň, a z kláštera se stala nemocnice na Františku.

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=2099&PARAM=11&tid=33450&pos=450

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_%C5%A0imona_a_Judy_(Praha)

Dojmy: Klášter s velmi zajímavým a netypickým kostelem, který je současně i jeho dominantou.

Mapa

Fotografie

×