Stodůlky
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Staré město Strašnice

Stodůlky

Informace

Navštíveno: 27. 8. 2022

Historie: Stodůlky (německy Stodulek) jsou městská čtvrť a katastrální území na západě Prahy, zahrnující historickou obec Stodůlky a množství nových čtvrtí, sídlištních i vilových. První písemná zmínka o Stodůlkách pochází z roku 1159, kdy náležely Stodůlky řádu johanitů. Část vsi byla od roku 1292 v majetku templářů, další část pak držela svatovítská kapitula. V části patřící kapitule je k roku 1402 uváděna tvrz a dvůr s dvojím poplužím, které vlastnil probošt Jan. Z pozdějších dob zmínky o tvrzi nejsou a není známá ani doba jejího zániku. Nejpravděpodobněji se tak stalo během husitských válek. Při husitských bouřích zabrali církevní majetek ve Stodůlkách Pražané. Později byla ves připojena ke statkům purkrabství Pražského hradu. Samostatná obec vznikla v roce 1849 po zrušení patrimoniální správy, zařazena byla do správního okresu Smíchov. Koncem 19. a začátkem 20. století dochází k rozvoji vilové zástavby, a tím pádem ke vzniku nových částí obce (Lužiny, Stodůlecké Háje, Kopanina, Nová kolonie, Vidoule, Malá Ohrada). Přesto si Stodůlky až do 60. let 20. století udržely charakter zemědělské obce. 1. července 1974 Stodůlky přestaly být obcí v okrese Praha-západ a byly připojeny k Praze 5. Místní národní výbor ale zůstal v obci zachován. V 70. letech vznikl projekt výstavby souboru sídlišť Jihozápadní Město, jehož centrem se měly stát právě Stodůlky. Tento komplex zahrnoval sídliště Jihozápadní Město I, které je umístěné v prostoru východně od obce Stodůlky, a nepostavené sídliště Jihozápadní Město II, umístěné západně od Stodůlek v prostoru až k vesničce Chaby. Stavba byla zahájena v roce 1978, stavělo se od západu. Začínalo se souborem Stodůlky (stavěno 1978–1983; s 2115 byty pro 7 650 lidí), dále následovaly soubory Lužiny (1980–1986; pro 26 tis. lidí) , Velká Ohrada (1988–1993 pro 13 tis. lidí) a sídliště Nové Butovice (1986–1993 pro 25 tisíc lidí). Kvůli výstavbě sídliště Nové Butovice byly v letech 1981 a 1989 provedeny změny katastrální hranice mezi Jinonicemi a Stodůlkami. Na území tohoto sídliště se před výstavbou (v roce 1987) rovněž prováděl archeologický průzkum. Na památku byly podle nálezů pojmenovány některé ulice: Amforová, Mohylová, Bronzová a Zvoncovitá v sídlišti Lužiny, Volutová a Na Zlatě v sídlišti Nové Butovice. Na archeologické průzkumy odkazuje též ulice Archeologická v sídlišti Lužiny. Po roce 1989 se výstavba rozestavěného sídliště Nové Butovice a příprava stavby sídliště Jihozápadní město II pozastavila a stavba byla zakonzervována. Vzhledem k tomu, že panelové domy byly již z velké části dostavěny, bylo rozhodnuto sídliště dokončit. Proto jsou Nové Butovice jedním z posledních českých panelových sídlišť, dokončených až v 1. polovině 90. let. Ani po dostavbě panelových domů nebyla výstavba ukončena, pouze byly změněny technologie. Zbytek Nových Butovic je dokončován již kvalitnějšími, zděnými domy. Výstavba pokračuje i v současnosti a proto dnes patří Stodůlky mezi nejvíce přirůstající městské části s poměrně velkým podílem mladého obyvatelstva. Západní Město je projekt nové čtvrti, která je od roku 2008 budována na území Stodůlek i Třebonic západně od Jeremiášovy ulice, tedy západně od stanice metra Stodůlky, směrem k Chabům, Krtni a obchodnímu centru Zličín v Třebonicích. Staví se na místě původně určeném pro Jihozápadní město II, dá se tedy chápat jako jeho dostavění podle jiných plánů. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 60 758 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stod%C5%AFlky

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stod%C5%AFlky_(tvrz)

Dojmy: Rozsáhlá městská část, nacházející se západně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Boží muka nacházející se ve Stodůlkách
dům čp. 1/1 nacházející se ve Stodůlkách
Dům čp. 10 s kapličkou, nacházející se ve Stodůlkách
Dům čp. 11 nacházející se ve Stodůlkách
IMG_3996
Dům čp. 33/15 nacházející se ve Stodůlkách
Dům čp. 90/9 nacházející se ve Stodůlkách
IMG_4008
budova fary nacházející se ve stodůlkách
Honosný Hajčí dvůr nacházející se ve Stodůlkách
Kaple sv. Kříže a sv. Heleny nacházející se ve Stodůlkách
Kostel sv. Jakuba Staršího nacházející se ve Stodůlkách
Pomník hrdinům z jinonického akcízu nacházející se ve Stodůlkách
pomník Josefa Hlušičky a Františka Kellnera nacházející se v Stodůlkách
Pomník obětem 1. světové války nacházející se ve Stodůlkách
Přírodní Památka U Hájů nacházející se ve Stodůlkách
socha sv. Jana Nepomuckého nacházející se ve Stodůlkách