Strašnice
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Stodůlky Střešovice

Strašnice

Informace

Navštíveno: 19. 3. 2023

Historie: Strašnice (německy Straschnitz) jsou od roku 1922 městská čtvrť a katastrální území Prahy. K roku 1185 doloženo spojení „de Strasnic“. Původně Strašnice znamenalo „ves lidí Strašnových“ – od osobního jména Strašen (toto jméno mělo od nositele odhánět – „odstrašovat“ – zlé démony). Strašnice jsou zmiňovány v letech 1185 (kdy patřily vyšehradské královské kapitule) a 1222. Ve čtrnáctém století zde byly tři dvory (Názův, Štukův a Elingův). Staroměstský občan Jindřich Náz byl též majitelem vinice v místě dnešního krematoria. V 15. století jsou uváděny dvě tvrze (při Štukově a Elingově dvoře). Tvrz ve Štukovském dvoře byla postavena neznámo kdy a kým. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1514, kdy již byla zpustlá a posléze roku 1516 sloužila jako terč pro nově ulitá dělo zvané Kartoun. Následně tato tvrz beze stopy zanikla. Mezi majiteli se vystřídala královská komora, Staré i Nové Město i soukromí majitelé. Při rakousko-pruské bitvě u Štěrbohol (6. května 1757) byly Strašnice zpustošeny. V roce 1781 byly Staré Strašnice obnoveny a vznikly vedle nich také Nové Strašnice, ty však nikdy nebyly samostatnou obcí. Zhruba od roku 1898 se v matrikách používal sloučený název Strašnice. Strašnicím vedla církevní matriku v letech 1676–1784 farnost Prosek, v letech 1673–1775 též farnost svatého Ignáce, v letech 1784–1920 žižkovská (olšanská) farnost svatého Rocha. Strašnice byly do 19. století známé pěstováním zelí. Ke konci 19. století měly Staré Strašnice 50 domů a Nové Strašnice 14, Strašnice celkem měly 650 obyvatel (rok neuveden). V obci byly dvě cihelny, Vackova a Kosova, jejichž majitelé ve velkém budovali činžovní i rodinné domy. Začátkem 20. století Strašnice získaly poštovní a telegrafní úřad, četnickou stanici, vodovod, v roce 1912 elektrické veřejné osvětlení. V roce 1900 byly Staré Strašnice s 1075 obyvateli a Nové Strašnice se 133 obyvateli vesnicemi žižkovského okresu. Roku 1910 měly již 4 060 obyvatel, roku 1934 již 20 000. Při sloučení s Prahou 1. ledna 1922 měly celkem 4 800 obyvatel. Od 17. ledna 1923 byly součástí samosprávného obvodu Praha XIII se sídlem ve Vršovicích, do obvodu patřily ještě Záběhlice a Hostivař. Od 21. října 1947 se rozdělením Prahy XIII staly Strašnice sídlem nového obvodu Praha XX-Strašnice, do nějž byla zařazena ještě Hostivař a část Záběhlic zvaná Zahradní Město. Od 1. dubna 1949 byly Strašnice přičleněny do obvodu Praha 10 (s Hostivaří, Malešicemi a Zahradním Městem). Od 11. dubna 1960 jsou Strašnice z převážně součástí obvodu Praha 10 se sídlem ve Vršovicích a z malé části součástí obvodu Praha 3, tvořeného především Žižkovem. Od 24. listopadu 1990 jsou Strašnice součástí městských částí Praha 10 a Praha 3, které jsou jádrem stejnojmenných městských obvodů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%A1nice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tukovsk%C3%A1_tvrz

Zdroj: hrady, zámky a tvrze v Čechách, na moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Velká městská část, nacházející se východně od centra, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

Bečvárův dvůr ve Strašnicích
Červenkova kaple ve Strašnicích
dům čp. 96/17 ve Strašnicích
dům čp. 1205/33 ve Strašnicích
hrobka ve Strašnicích
hřbitovní kaple ve Strašnicích
kostel Bét-el ve Strašnicích
Nová Škola ve Strašnicích
pomník obětem 1. světové války ve Strašnicích
pomník obětem 2. světové války ve Strašnicích
pomník Strašnického vysílače ve Strašnicích
Trmalova vila ve Strašnicích