logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město kostel sv. Michaela kostel sv. Salvátora

Staré město - kostel sv. Mikuláše

Informace

Navštíveno: 8. 8. 2016

Historie: Původně stával na tomto místě románský farní kostel sv. Mikuláše v malé německé kupecké osadě, která se sem přestěhovala z oblasti Poříčí. První zpráva o tomto kostele pochází až z listiny Břevnovského kláštera z roku 1273. Následně v průběhu 14. století byl tento románský kostel goticky přestavěn ve trojlodní chrám se dvěmi věžemi a byla k němu přistavěna fara se školou a hřbitov s kostnicí. Někdy kolem roku 1360 v tomto kostele kázal Jan Milíč z Kroměříže a po něm Matěj z Janova. Kostel získaly na svou stranu husité a následně od 16. století byl kostel luteránským. V pobělohorské době přešel pak pod správu katolickou. Když roku 1635 pozval císař Ferdinand III. španělské benediktiny do prahy a dal jim Emauzský klášter, tak původní tamní benediktýni byli přestěhováni ke sv. Mikuláši, ten byl následně v letech 1649 – 1669 renesančně přestavěn.

Již roku 1689 ale kostel postihl požár, a tak byl obnovou tohoto kostela pověřen Kilián Ignác Dientzenhofer, který ale navrhl kostel zbourat a postavit nový. Výstavba nového kostela probíhala pak v letech 1732 – 1737, kdy byla vybudována monumentální barokní stavba o půdorysu řeckého kříže, který vystavěj Johann Michal Fitz na náklady benediktinského opata Anselma Vlacha. Za Štukovou výzdobou stojí Bernard Spinetti a fresky namaloval Damian Asam a sochařskou výzdobu vytvořil Antonín Braun. Nový kostel byl pak vysvěcen v roce 1737, pak ale přišlo zrušení kláštera a budovy konventu byly postupně spolu s kostelem rozprodány. Nakonec magistrát zakoupil kostel zpět a vytvořil z něj skladiště obilí a nábytku. Následně byl tento kostel roku 1868 pronajat pravoslavné církvi a na počátku 1. světové války se stal opět sídlem katolické správy. Během 1. světové války byl snesen barokní zvon pro válečné účely, který již nebyl nahrazen. V roce 1920 zde byla vyhlášená československá církev v jejím majetku je kostel do současnosti.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/163/chram-sv-mikulase-stare-mesto

Dojmy: Obrovský a nádherně zdobený kostel, do kterého jsem se bohužel nedostal.

Mapa

Fotografie

×