logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město palác Hochbergů z Hennersdorfu palác Hrazánů z Harasova

Staré Město - palác Hrobčických

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Palác má gotické základy a stojí na velké gotické parcele, tyto základy byli pak renesančně přestavěny. Od roku 1526 patřil palác šlechtickému rodu Hrobčických, podle nichž je pojmenován. Současná raně barokní podoba pochází z doby po roce 1680. V 15. století byl přestavěn a půdorys rozšířen až k hradební uličce (dnešní Provaznická). Přízemí bylo upraveno ve 20. století, zbytek fasády hlavního průčelí zůstal raně barokní.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Hrob%C4%8Dick%C3%BDch

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=38468/1-196

Dojmy: Zajímavý decentně zdobený menší palác.

Mapa

Fotografie

×