logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město Sixtův dům Speculum Alchemiӕ

Staré Město - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Tato socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena v roce 1725 sochařem Ferdinandem Maxmiliánem Brokoffem. Světec je na této soše zachycen velmi netypicky, a to v roli almužníka, kdy dává almužnu chudákovi. Tato socha Nepomuckého stojí na podstavci jiné sochy sv. Jana, která byla zničena někdy před rokem 1878. Na podstavci jsou pak zachyceny výjevy ze života sv. Jana.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15380945&sequence=1&mode=parametric&indexId=38165%2F1-9&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Velmi netypické zobrazení sv. Jana.

Mapa

Fotografie

×