logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Staré město Kolowratský palác kostel Matky Boží před Týnem

Staré Město - Konvikt s kostelem sv. Bartoloměje

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Když zde byl prováděn archeologický průzkum, tak zde bylo nalezeno mnoho fragmentů železářské výroby, záušnic, střepy křišťálu a skleněných nádob z 12. století. Faktem je že se zde nacházela část jménem Benátky, kde měli domovi prostitutky. To velmi leželo na srdci Janu Milíči z Kroměříže, a tak založil na místě dnešního kostela kapli sv. Máří Magdaleny roku 1372. Následně apeloval na císaře Karla IV. aby byli tyto domky zbourány a ten mu nakonec vyhověl. Milíč tak zde nechal pro kající se prostitutky vybudovat útulek nazvaný Jeruzalém. Z té doby se zachoval gotický fragment domu datovaný do 2. poloviny 14. století. V letech 1374 – 1420 zde král Václav IV. určil budovy pro studium cisterciánským mnichům, a tak založil kolej sv. Bernarda. V době husitských válek se celý komplex rozpadnul a následně byl rozprodán novým majitelům. V průběhu 16. století byly některé budovy navzájem propojeny, a tak vznikla renesanční klenba průjezdu v Konviktské ulici. V polovině 17. století se zde nacházeli dva stavební celky, a to dům Vyšínovský a skupinka čtyř menších domů, které následně získal zbohatlík Šimon Petr Aulík z Třebenic. Jeho dědicové tyto domy nakonec prodali v roce 1659 Jezuitům, kteří již v roce 1660 začali s výstavbou nového kostela na místě kaple.

V roce 1669 přikoupili i Vyšínovský dům a započali s rozsáhlou přestavbou tohoto komplexu, ale již v roce 1703 areál vyhořel a při jeho opravě byla vybudována dvoupatrová věž, která ale byla již v roce 1864 snesena. Ještě, než nastalo osudný rok 1773 kdy byl jezuitský řád zrušen, byli zdejší dřevěné pavlače nahrazeny kamennými. Ruku v ruce se zrušením řádu šlo i zrušení zdejšího internátu, kde se vzdělávali mladí Jezuité z vyšších společenských vrstev, a také odsvěcení zdejšího kostela. Následně byl celý konvikt rozprodán roku 1786 ve veřejné dražbě a většinu internátu získal truhlář Josef Feigl, který jej předělal na byty a dílny. V roce 1830 zde pak byl založen spolek pro pěstování církevní hudby v Čechách, jako varhanickou školu, která i když byla poněkud konzervativní, tak měla mnoho žáků. V 50. letech 19. století byl kostel obnoven pro kongregaci šedých sester, která byla zaměřena na péči o nemocné. Ti pak začali kostel přestavovat, kdy k barokní fasádě byli doplněné klasicistní prvky a ke kostelu byl přistavěn řádový dům. V meziválečném období zde bylo oblíbené kino a následně v roce 1949 zabavila tento areál státní bezpečnost a v 50. – 70. letech došlo k nevhodným úpravám. Díky neúdržbě objektu byl roku 1971 vydán havarijní výměr, ale po provedeném archeologickém průzkumu započala v roce 1982 rekonstrukce během které byli objevené renesanční malby na trámových stropech. V roce 1992 byl celý komplex předán potomkům původních majitelů, kteří zde provedli generální rekonstrukci, během které vrátili celému komplexu původní vzhled z 19. století včetně věže.

Zdroj: http://www.konvikt.cz/historie/historie-mista-a-stavby

Dojmy: Velmi zajímavý komplex budov, určitě se sem ještě vrátím.

Mapa

Fotografie

×