logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Michle Modřany

Miškovice

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Miškovice (německy Mischkowitz) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy. První písemná zpráva o Miškovicích pochází z roku 1456. O tři roky později je Jiří z Poděbrad zastavil Starému Městu. Staroměstským byla ves zkonfiskována roku 1547 po nezdařeném protihabsburském povstání. Následujícího roku je spolu s Líbeznicemi koupil staroměstský měšťan Duchek Chmelíř ze Semechova a roku 1552 k nim přikoupil nedaleké Měšice. Po jeho smrti roku 1569 zdědil ves jeho nejmladší syn Benjamin. Roku 1588 koupila zdejší dvůr a ves Magdaléna Robmhápová z Ptení. Od ní ji roku 1599 koupil Vratislav Trmal z Toušic, který po pěti letech postoupil Miškovice s tvrzí Mikuláši Trmalovi z Toušic. Roku 1623 byla Mikuláši Trmalovi z Toušic třetina jeho jmění zkonfiskována. Podle konfiskační listiny „..statek Miškovice, tvrz a ves s dvorem poplužním s příslušenstvím, který od komory české v sumě odhadní 9005 kop míšeňských léta 1623..“ koupil benediktinský klášter na Slovanech. Po skončení třicetileté války miškovická tvrz zanikla.Tento klášter byl ale v roce 1787 zrušen a vesnici tak zakoupila roku 1796 Antonie Hraběnka z Klebelsberku, která tuto ves připojila k sousednímu Čakovickému panství. K tomuto panství patřila ves až do roku 1807, kdy ve veřejné dražbě ves zakoupil Vilém z Ausperka, pán na Vlašimi. Tento muž pak ves prodal roku 1822 hraběnce Žofii Regině Chotkové, od které zakoupil ves roku 1838 Otakar Černín z Chudenic. Po zrušení patrimoniální správy se tato ves stala samostatnou obcí. V polovině 19. století zde zakoupil rozsáhlé pozemky Alexander Schoeller, který si zde udělal zemědělské zázemí pro Čakovice. V roce 1964 se tato ves stala součástí Čakovic a v roce 1968 byla připojena k městě Praze, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1786 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1kovice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%A1kovice_(tvrz)

Zdroj: https://www.hrady.cz/tvrz-miskovice-praha-9-miskovice/texty?tid=46299&pos=1000

Zdroj: naučná tabule

Dojmy: Malebná vesnická městská část, nacházející se severovýchodně od centra Prahy.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1086
IMG_1110
IMG_1077
IMG_1115
IMG_1089
IMG_1107
IMG_1093
IMG_1081
IMG_1057
IMG_1046
IMG_1125
IMG_1121
IMG_1069
IMG_1062