logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Miškovice dům čp. 7/57 dům čp. 19/18

Miškovice - dům čp. 8/4

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena nejpozději v průběhu 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla postavena jako rozsáhlý zemědělský dvůr, který se skládal z dodnes zachované obytné stavby, která je postavena jako přízemní zděná stavba z lomového kamene krytá polovalbovou střechou. Na tuto stavbu navazuje menší zděné hospodářské stavení, také kryté polovalbovou střechou. Dále se v tomto dvoře nacházelo další hospodářské stavení a výměnek. Většina dvora byla v průběhu 2. poloviny 20. století zbořena a v této době prodělalo i obytné stavení i hospodářské stavení některé nevhodné úpravy. Tím získalo stavení svou současnou podobu.

Dojmy: Malebné stavení, které poukazuje na vzhled zdejší původní zemědělské zástavby.

Mapa

Fotografie

×