logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Ruzyně Řepy

Řeporyje

Informace

Městský erb:

800px-praha-eporyje_znak_30355094245_o

Navštíveno: 17. 2. 2013

Historie: Řeporyje (poněmčeně Řepora a v letech 1939–1945 německy Rübstich) jsou od roku 1974 městská čtvrť a katastrální území Prahy.Kdy přesně byli Řeporyje založeny bohužel nevíme, došlo k tomu ale pravděpodobně někdy na počátku 12. století. Již v roce 1146 je daroval Vladislav II. nově založenému klášteru v Plasích. První písemná zmínka o Řeporyjích pochází ze dne 30. května 1277, kdy je Přemysl Otakar II. vrátil do majetku Plaského kláštera. Tato ves jim byla zabavena neznámo kdy, ale víme proč, jelikož poddaní tohoto kláštera zabili dva královské lesníky. Někdy v průběhu 1. poloviny 14. století, ale před rokem 1330 zde nechala založit královna Eliška Přemyslovna ženský klášter, který se dostal do majetku cisterciánek. Plaský klášter prodal Řeporyje roku 1341 Alžbětě, která byla vdovou po Staroměstském měšťanu Rudlinu Billungovi. Tímto krokem získala tuto ves tato rodina. V roce 1417 se dozvídáme že majiteli této vsi byli měšťané Jan a Ondřej Paldrovi. Zdejší klášter byl v roce 1420 vypálen husitskými vojsky, ale už nebyl nikdy obnoven. V roce 1455 se Řeporyje stali majetkem Bohuňka z Klinštejna. V roce 1541 se dozvídáme že tato ves patřila Zbraslavskému klášteru. Opat tohoto kláštera však tuto ves postoupil Jindřichovi z Chocenic, kterému dlužil částku ve výši 900 kop. Následně přešla ves do majetku Jiřího Žďárského ze Žďáru. Následně přešla ves dědickými řízeními až do majetku Jana Sluzského z Chlumu. V roce 1623 zakoupil tuto ves císařský rada Pavel Michna z Vacínova. Po smrti Zikmunda Michny z Vacínova získala ves jeho vdova Marie Alžběta, která je pro tíživou finanční situaci prodala roku 1669 rektorovi Jezuitského řádu. Tento řád si pak ves udržel až do svého zrušení roku 1773, kdy připadla do majetku studijního fondu. Následně patřili Řeporyje k Tuchoměřickému panství, kam patřili až d zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. V této době se tato ves stala samostatnou obcí. Malá vesnice Řeporyje se začala rozrůstat na svahy Dalejského potoka v polovině 19. století, do té doby měla ryze zemědělský charakter. V té době bylo vybudováno mnoho usedlostí, které se dochovaly i do dnešních dnů. V mapách z 2. vojenského mapování je označena názvem Řepora.

Původně byla součástí katastrálního území Řeporyje také Velká a Malá Ohrada, které se později staly součástí katastru Stodůlek. Rozvoji Řeporyj pomohlo hlavně zavedení železnice ke konci 19. století (trať Pražsko-duchcovské dráhy vedená Prokopským údolím přes Řeporyje do severních Čech a později postavená odbočka do Berouna), na přelomu 19. a 20. století začal rozvoj hlavně díky těžbě vápna – jihovýchodním směrem od tehdejší obce vznikly na začátku údolí Dalejského potoka lomy (těží se tam dodnes). Příliv dělníků do obce vedl k zbudování nové infrastruktury a rozšiřování obce, která byla roku 1919 povýšena na městys. Počet obyvatel přesáhl tři tisíce. V roce 1921 vznikl zdejší fotbalový tým FK Řeporyje. Původní venkovské domy a dělnické byty začínají doplňovat postupně i malé průmyslové provozy městského typu.

Po druhé světové válce dále pokračuje přeměna Řeporyj ze zemědělské obce na pražské předměstí; roku 1974 je pak obec připojena ku Praze v rámci velkého rozšiřování metropole hlavně jižním a východním směrem. Vzniká také vysoká stavba zemědělského sila, která je nyní v celých Řeporyjích nejvyšší.

V roce 1989 Útvar rozvoje města vypracoval studii na komplexní zastavění území řeporyjské městské části. Tato zástavba, která by byla vlastně rozšířením sídliště Jihozápadní město, počítala s novými panelovými domy, které by plynule navazovaly na současnou vilovou zástavbu (podobně jako na jiných místech v metropoli, kde byla vybudována rozsáhlá sídliště). Revitalizována měla být i zeleň a postaveny měly být i nové dopravní tepny. Vzhledem k rychlému konci socialistické koncepce výstavby moderních sídlišť však projekt realizován nebyl, v první dekádě 21. století však Řeporyje zaznamenaly přeci jen rychlý rozvoj – v severní části MČ se začaly objevovat nové domy, svým charakterem bližší této okrajové části metropole. I do budoucna se počítá s novou výstavbou v Řeporyjích.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eporyje

Zdroj: https://www.prahareporyje.cz/mestska-cast/historie-praha-reporyje

Dojmy: Malebná městská čtvrť s krásnou přírodou.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2996
DSCF1235
IMG_2958
IMG_2954
IMG_2980
IMG_2984
IMG_2988
IMG_2942
IMG_2968
DSCF1232
IMG_3023
WP_20150314_007
IMG_2936
Řepora,_od_východu
WP_20150314_014
IMG_3013