logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hrnčíře Chodov

Chaby

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Chaby jsou malá osada v části pražského katastrálního území Třebonice spadající do městské části Praha 13, východně od pražské vsi Třebonice, směrem ke Stodůlkám. Kdy byla tato vesnice založena bohužel nevíme. Jisté ale je že zde jako první vznikl panský dvůr, který byl vystavěn někdy v průběhu 1. poloviny 13. století jako náhrada za panský dvůr v Krteni. První písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1360, kdy jsou zmiňováni bratři Jan a Pešek z Chab, kteří sídlili na zdejším poplužním dvoře. Někdy během husitských válek se tato ves dostala do majetku Českého krále, ale v polovině 15. století přešla do nájmu záduší kostela sv. Vojtěcha na Novém Městě Pražském. Tento nájem pak potvrzuje také listina z roku 1466. Tento konvent zde pak postavil druhý církevní dvůr. Tento konvikt postupně skupoval celou ves, až se mu dostala celá do rukou a ve 30. letech 17. století to vyvrcholilo tím, že byli oba dvory sloučeny. V roce 1648 však byli oba dvory již zase osamostatněny. Během třicetileté války tato ves velmi sešla, a tak jsou zde zmiňovány v berní rule z roku 1654 pouze dva dvory a pár dalších staveb. V jakém však byli stavu bohužel nevíme. Také v tomto roce byl velmi osekán majetek této vsi a ves se velmi vylidnila. Díky tomu po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Třebonice, kam spadá do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chaby

Zdroj: http://www.urbanist.eu/Krten.pdf

Dojmy: Malá část obce Třebonice, od které se nachází východním směrem.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2868
IMG_2858
IMG_2860
l09CJq
IMG_2882