logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hrdlořezy Chaby

Hrnčíře

Informace

Navštíveno: 27. 10. 2019

Historie: Hrnčíře jsou vesnicí v jižní části Prahy. Nyní tvoří jižní část městské části Praha-Šeberov a spadají do katastrálního území i evidenční části Šeberov. Nejstarší dochovaná zmínka o vsi je z roku 1352 v souvislosti se zdejší farou, v té době ves patřila zbraslavskému klášteru. V 15. století ji drželi pražští měšťané, jedním z nich byl husitský kronikář Vavřinec z Březové. Předpokládá se, že zde stávala i tvrz, snad někde v prostoru pozdějšího dvora. Roku 1658 je při prodeji majetku mimo jiné uváděno „zbořené rytířské sídlo v Hrnčířích‟. V polovině 16. století byly Hrnčíře vráceny do vlastnictví zbraslavského kláštera. V polovině 17. století byly, zpustlé v důsledku třicetileté války, připojeny k panství Šeberov a později byla ves obnovena. Roku 1974 byl Šeberov i s Hrnčířemi připojen k Praze, obě sídla si však do značné míry ponechala vesnický charakter.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99e_(%C5%A0eberov)

Dojmy: Maličká vesnice, ve které se dají najít nějaké ty zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8887
IMG_8888