logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hradčany Hrnčíře

Hrdlořezy

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Hrdlořezy (německy Kehlen) jsou městská čtvrť a katastrální území ve východní části města Prahy, kolem zákrutu Rokytky nedaleko vrchu Tábor. Za nejstarší zmínku o vsi a zároveň nejstarší dochované použití názvu je považována zmínka o přifaření k hloubětínské farnosti z roku 1395. Hrdlořezy v 16. století náležely staroměstskému špitálu svatého Pavla před Poříčskou branou spolu s nedalekou zaniklou vsí Šešovice. Po zrušení špitálu v r. 1784 zde byl vytvořen nadační statek spravovaný pražskou obcí. V r. 1900 byly Hrdlořezy s 1007 obyvateli vsí okresu Žižkov. V letech 1912–1914 zde byla vystavěna kolonie rodinných domků „Jarov“ u samoty Chmelnice (dnes už do katastru Hrdlořez nepatří). Na začátku r. 1922, kdy byly Hrdlořezy začleněny do Velké Prahy jako součást Prahy XI, měly cca 1800 obyvatel. V r. 1949 byly Hrdlořezy začleněny do správního obvodu Praha 9 (s Vysočany, Prosekem, Hloubětínem a s částí Libně). V r. 1960 zůstalo k. ú. Hrdlořezy součástí obvodu Praha 9 a v roce 1990 se stalo součástí městské části Praha 9. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2912 obyvatel.

Co se týká vsi Šešovice tak u té bohužel nevíme kde se přesně nacházela. O vsi je jediná zmínka o její poloze že se nacházela mezi Prahou a Hrdlořezy. Pravděpodobně se však nacházeli poblíž Hrdlořez a byla následně po jejím zániku pohlcena vsí Hrdlořezy. O vsi Šešovice pochází nejstarší písemná zpráva z roku 1325, kdy byla jejím vlastníkem vyšehradská kapitula. Roku 1408 zdejší dvůr koupil měšťan Většího Města pražského Jan Mohelnice (Müglicz). O čtyři roky později prodal část svých statků - malou vinici, chmelnici a pusté městiště - Michalovi, vinaři z Libochovan. Janův syn Linhart dvůr prodal roku 1434 Janovi Rakovnickému z pražského Nového Města. Poté se majitelé často střídali. Roku 1463 koupil šešovický poplužní dvůr s tvrzí Mikuláš Věchtík ze Starého Města pražského a o rok později tento majetek prodal. Zdejší tvrz byla vystavěna pro v gotickém slohu na pro nás dodnes neznámém místě. Poslední písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1465. Následně pravděpodobně zanikla. V první polovině 16. století se držitelé vsi a dvora opět rychle střídali. Roku 1553 ji od Jana Rašína z Rýzmburka koupilo Staré Město pro špitál svatého Pavla za Poříčskou branou. Tato kupní smlouva je poslední zprávou o později zaniklé vsi. Jak a kdy tato ves zanikla bohužel nevíme. Kronikář Miroslav Kuranda uvádí že tato ves zanikla buď spojením s Hrdlořezy či byla v roce 1648 vypálena a již nebyla obnovena.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/652289/kde-v-praze-lezi-sesovice-na-mapach-uz-nejsou-nez-je-vypalili-svedi-stridaly-se-o-ne-cirkev-a-vrchnost.html

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrdlo%C5%99ezy_(Praha)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0e%C5%A1ovice

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Malá městská čtvrť, nacházející se východně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2118
IMG_2119
IMG_2123
IMG_2111
IMG_2131