logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hrdlořezy dům čp. 2/4 krucifix

Hrdlořezy - dům čp. 197/6

Informace

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Tato usedlost byla vystavěna v pozdně barokním slohu někdy na konci 18. století. Původně se skládala z obytné stavby, ovčína, výměnku a stodoly. Bohužel v roce 2002 byl ovčín s obytnou stavbou zbořeny a na jejich místě byla postavena nevhodná novostavba. V téže době byl nevhodně upraven také výměnek a stodola, která na něj navazuje. Výměnek je patrová zděná stavba, která je krytá polovalbovou střechou a je pak zachycen na přiložené fotografii.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15652985

Dojmy: Dříve krásná usedlost, kterou potkal celkem smutný osud.

Mapa

Fotografie

×