logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Hostivař Hrdlořezy

Hradčany

Informace

Městský erb:

hradany_znak_30247045311_o

Navštíveno: 7. 8. 2013

Historie: Tato městská čtvrť vyrostla na Hradčanském ostrohu, což je protáhlá náhorní plošina, která měla skalnatý vrchol v místech dnešního monolitu na Pražském hradě, kde bylo dříve pohanské obětiště a knížecí stolec. Na tomto stolci probíhali pak knížecí inaugurace kmene Čechů, anebo jen kmene Pražanů. Termín pražsko vznikl již v 9. století, kdy v místech dnešního Malostranského náměstí bylo tržiště již před rokem 700 a byla zde důležitá zastávka kupeckých karavan. Již v nejstarších dobách se slovanské osídlení v této kotlině koncentrovalo na území levého břehu řeky Vltavy, na území dnešních Hradčan a Malé strany. Usídlili se zde hlavně díky vhodnému terénu, ale také kvůli kupeckým stezkám, které tudy vedli. První známí kostel v předrománském slohu byl postaven na území dnešního Hradčanského náměstí v roce 845 a byl zasvěcen Panně Marii.

Následně někdy kolem roku 885 nechal založit některý z knížat rodu Přemyslovců zdejší hradiště, které se podobalo ohrazené vesnici, ale byl na jeho území knížecí stolec. Toto hradiště pak vnutilo zdejšímu okolí vojenskou ochranu a začalo profitovat ze zdejších příjmů. V roce 920 pak nechal založit kníže Vratislav I. kamenný kostel sv. Jiří a následně jeho syn Václav nechal v roce 925 vystavět rotundu sv. Víta. Jak pomalu rostl význam tohoto hradiště, tak zde bylo roku 973 založeno biskupství a následně v 1. polovině 11. století nechal vystavět kníže Břetislav I. kamenné opevnění z opuky. V letech 1061 – 1096 byla rotunda sv. Víta přestavěna knížetem Vratislavem II. na trojlodní románskou baziliku sv. Víta. V průběhu 2. třetiny 12. století došlo na hradišti k obrovským změnám, kdy zde byli vybudovány kamenné hradby se třemi branami a následně v letech 1135 – 1182 byl zde vystavěn nový knížecí románský kamenný palác, jehož jižní zeď byla zabudována do hradeb. V roce 1140 pak nechal kníže Vladislav II. založit zdejší klášter premonstrátů

V roce 1321 založil purkrabí pražského hradu Berka z Dubé v místech starého podhradí městečko Hradčany, které se nacházelo v místech dnešního hradčanského náměstí. Do vývoje Hradčan pak významně zasáhl císař Karel IV. spolu s jeho architektem Matyášem z Arrasu, kteří sem přinesli gotický sloh. V roce 1344 zde založil císař Karel arcibiskupství a následně zahájil stavbu Svatovítské katedrály, ale do husitských válek bylo dokončena jen část a její výstavba se značně vlekla. Dále nechal Karel IV. přestavět a rozšířit románský Královský palác a spolu s ním rozšířit i městské hradby, díky kterým se městečko rozrostlo přibližně na současnou velikost, kdy měšťané byli nuceni opouštět své domovi a místo nich si stavěli svá sídla šlechtici a duchovenstvo. Růst Hradčan se zastavil v době husitských válek, kdy byl hrad v roce 1420 obléhán a vypálen. Růst hradčan nastal až v letech 1490 – 1510 za vlády krále Vladislava II. Jagelonského, za kterého zde působil Benedikt Rejt, který opravil a přestavěl Královský palác, dokončil Vladislavský sál a vystavěl nové opevnění hradu.

Když nastoupil na trůn Ferdinand I. Habsburský v roce 1526 začal svou vládu přestavbou pražského hradu a v letech 1537 – 1563 nechal vystavět renesanční letohrádek královny Anny. V roce 1541 ale vypukl obrovský požár, který zasáhl Hradčany a tak bylo znovuvybudováno mnoho staveb. Další rozvoj hradčan nastal za vlády Rudolfa II. díky kterému se zdejší město stalo centrem umění a pracovalo zde mnoho nejrůznějších umělců. V roce 1598 pak byli Hradčany povýšeny na královské město. Ale v této době se Hradčany germanizovali a češi žili jen v oblasti pohořelce. V době třicetileté války byly Hradčany okupovány v roce 1631 Sasy a v roce 1648 Švédy, kteří odvezli velkou část sbírek krále Rudolfa II. Po konci třicetileté války byly zde vystavěny nové barokní hradby s bastiony. S příchodem baroka nastala pro Hradčany obrovská změna, kdy zde vyrostl monumentální Černínský palác a Loreta. V důsledku reforem Josefa II. poklesl význam pražského hradu a ten začal pustnout a spolu s ním i Hradčany samotné. Až po pádu monarchie se Hradčany spolu s prahou staly v tisícileté tradici opět symbolem vládnoucí moci, kdy zde usedl prezident.

Zdroj: http://www.starapraha.cz/historie-praha-hradcany.php

Dojmy: Jediné co mi zde vadí, ale to je všude po historické části Prahy jsou turisté.

Mapa

Památky a zajímavosti

WP_20140127_071
IMG_0193
IMG_9613
IMG_9418
IMG_5171
IMG_9484
IMG_8700
IMG_9471
IMG_8736
IMG_9544
IMG_9562
IMG_9536
IMG_9526
IMG_0183
IMG_9421
IMG_8733
IMG_9577
IMG_9450
IMG_9454
IMG_0115
IMG_0123
IMG_9436
IMG_0131
IMG_0159
IMG_0175
IMG_9550
IMG_0119
IMG_0188
IMG_9434
IMG_0157
IMG_9597
IMG_9567
IMG_9543
IMG_9581
IMG_9594
IMG_0135
IMG_9602
IMG_9569
IMG_9583
IMG_0125
IMG_9587
IMG_0122
IMG_5148
IMG_9250
IMG_0163
IMG_9466
WP_20140127_075
IMG_5161
WP_20130807_019
IMG_9288
IMG_9285
IMG_8804
IMG_9270
IMG_9438
IMG_9177
IMG_9499
IMG_5158
IMG_9235
IMG_8959
IMG_9426
IMG_9171
IMG_0261
IMG_8786
IMG_0155
IMG_5147
IMG_8698
WP_20150121_047
IMG_9586
IMG_9272
IMG_9487
IMG_8732
IMG_0271
WP_20130807_017
IMG_9254
IMG_9610
IMG_0185
IMG_0275
IMG_8800
IMG_9262
IMG_5126
IMG_8745
IMG_9616
IMG_8694
IMG_9489
WP_20140127_072
IMG_8788
IMG_9218
WP_20130807_016
IMG_0241
IMG_9196
IMG_0205
IMG_9619
IMG_9492
IMG_0253
IMG_0293
IMG_9292
IMG_9183
IMG_9404
IMG_0091
IMG_9398
IMG_9189
IMG_9198
IMG_0133
IMG_8835
IMG_8719
IMG_5178
IMG_0229
WP_20130807_011
IMG_0281
IMG_0111
IMG_0283
IMG_9274
IMG_9236
IMG_9442
IMG_9474
IMG_9456
IMG_5150
IMG_9448
IMG_0113
IMG_9031