logo prehis.cz Cestování Hl. m Praha Hradčany Pražský hrad Salmovský palác

Hradčany - Rožmberský palác

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Již od středověku je zde doložena původní nesouvislá jednotlivá zástavba. V roce 1513 část tohoto pozemku získali Rožmberkové. Rozvoji této části Pražského hradu napomohl požár, který v roce 1541 poničil zdejší budovy. Rožmberkové zde poté nechali postavil čtyřkřídlý arkádový palác s vchodovou branou situovanou směrem do Jiřské ulice, tuto stavbu provedl stavitel Hans Vlach. Později pak Rožmberkové ke svému paláci připojili i dva sousední domy pánů ze Švamberka a z Rožmitálu. Palác poté doplnili o velkou zahradu s ochozem a arkádami, tuto přestavbu provedl v letech 1573–1574 stavitel Ulrico Aostalli. V roce 1600 palác přešel do majetku císaře Rudolfa II., který k němu připojil Ludvíkovo křídlo Pražského hradu. Následovala další přestavba z 20. let 18. století kdy bylo přistavěno druhé patro podle plánů Thomase Haffeneckera. V roce 1753 probíhala přestavba pro účely Ústavu šlechtičen podle plánů A. Luragha a N. Pacassiho, která byla ukončena až v roce 1756 ačkoliv samotný ústav byl slavnostně ověřen již v roce 1755. První představenou ústavu se stala dcera císařovny Marie Terezie, arcivévodkyně Marie Anna. Palác sloužil jako výchovný ústav pro mladé šlechtičny, kterých tu bývalo okolo 30. Další adaptace budovy zde proběhla v letech 1787–1788 podle plánů Františka Leonarda Hergeta a dozorců stavby Františka Josefa Rölla a Jana Ludvíka Stuppla.. Vlastní ústav fakticky ale zanikl až po vzniku samostatné Československé republiky v květnu 1919 a poté tuto budovu užívalo československé ministerstvo vnitra. Koncem 90. let a na počátku 21. století zde probíhala velmi nákladná a rozsáhlá rekonstrukce budovy do původní rožmberské renesanční podoby, která byla ukončena v roce 2008, od té doby je tato část Pražského hradu částečně přístupná i pro veřejnost.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astav_%C5%A1lechti%C4%8Den

Zdroj: https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/348/prazsky-hrad-rozmbersky-palac-ustav-slechticen

Dojmy: Velmi zajímavá a rozsáhlá budova, stojící u přístupové cesty ze Starých zámeckých schodů.

Mapa

Fotografie

×