logo prehis.cz Cestování Hl. m Praha Hradčany dům u Zlaté Hvězdy dům u Zlatého Čápa

Hradčany - dům u Zlatého Bažanta

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Tento dům byl postaven v letech 1717 – 1726 v barokním slohu. V roce 1717 také bylo dovoleno původnímu majiteli dozdít zeď kapucínského kláštera, která tak dodnes obíhá okolo domu. V roce 1761 získala tehdejší majitelka od obce „pustá místa nad jejím domem“. V roce 1806 došlo ke klasicistnímu dělení, kdy bylo odděleno čp. 95, poté následovala v roce 1822 klasicistní přestavba podle plánu stavitele Karla Pollaka. Dalších úprav se dům dočkal v roce 1959 a nakonec v letech 1991 – 1994.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/?element=15564873&sequence=1&mode=parametric&indexId=39674%2F1-956&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zajímavá stavba, na kterou navazuje malý pitoreskní domeček.

Mapa

Fotografie

×