logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Hradčany dům u Zlatého Hroznu dům u Zlatého Noha

Hradčany - dům u Zlatého Lva

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Tento původně gotický dům byl vybudován někdy v období středověku, jak dokazují gotické sklepy. V průběhu 2. poloviny 16. století prodělalo toto stavení renesanční přestavbu, další přestavby se pak dům dočkal na počátku 17. století. Fasáda tohoto domu je barokní, tento sloh má také deskový obraz Panny Marie, nad kterým je plastika dvou biskupských znaků. Tento dům od roku 1773 fungoval jako fara Strahovského kláštera.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-zlateho-lva-15575803

Dojmy: Zajímavé a nádherné stavení, škoda jen že jsem nenašel více historie tohoto domu.

Mapa

Fotografie

×