logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Hradčany dům u Zlatého Stromu dům u Zlatého Žaludu

Hradčany - dům u Zlatého Stromu

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Tento dům byl vystavěn v renesančním slohu někdy v 80. letech 16. století. Již v té době zde byl v pravé části domu boční průchod do Strahovské kanonie, který je doložen již na konci 16. století. Celé stavení prodělalo roku 1675 výraznější pravděpodobně barokní přestavbu, z které jsou dochovány dva barokní štíty, kterými původně končila tato stavba. Někdy v době kolem roku 1741 byl vytvořen bohatě zdobený barokní portál s bustou, který byl vytvořen pravděpodobně Janem Antonínem Quitainerem. Další větší přestavby se stavení dočkalo v průběhu 18. století. V průběhu 19. století prodělalo stavení klasicistní přestavbu a úpravy, které dali tomuto domu současný vzhled, pravděpodobně i s necitlivým trojúhelníkovým štítem. Posledních zatím známých úprav se pak dočkala busta opata, kdy byla restaurována roku 2000.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-zlateho-stromu-15577344

Dojmy: Zajímavé stavení, kde je naštěstí zvýrazněna původní barokní stavba.

Mapa

Fotografie

×