logo prehis.cz Cestování Hl. m Praha Hradčany klášter voršilek s kostelem sv. Jana Nepomuckého kostel sv. Rocha

Hradčany - Kohlova kašna

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Kohlova kašna (též Lví, nebo Leopoldova) je barokní kašna nacházející se na druhém nádvoří Pražského hradu. Pochází z roku 1686 a jejím autorem je sochař Jeroným Kohl (podle iniciál H.K. na Vulkánově figuře) a kameník Francesco Bartolomeo della Torre. Kašna je nazývána podle svého tvůrce, ale také Lví, podle plastik na sloupu, nebo Leopoldova podle císaře Leopolda I. (vládl 1657-1705), neboť vznikala za jeho vlády. V roce 1982 byla kašna zrestaurována. Tři kamenné stupně nesou spodní nádrž, která je zdobena festony, lvími hlavami, maskarony a kartušemi s císařským monogramem „L“ (Leopold I.). Také horní nádrž je bohatě zdobena. Spodní nádrž podpírají postavy antických bohů Merkura, Vulkána, Neptuna a Herkula, horní nesou dva Tritoni. Vrchol je zakončen koulí, kterou vzpírají tři lvi. Na kouli býval ještě říšský dvouhlavý orel, byl ale odstraněn po roce 1918. Zdrojem vody pro kašnu je prastarý hradní vodovod, který získává vodu z Brusnice a z rybníka pod letohrádkem Hvězdou z Liboce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kohlova_ka%C5%A1na

Dojmy: Zajímavá a bohatě zdobená kašna.

Mapa

Fotografie

×