logo prehis.cz Cestování Hl. m Praha Hradčany katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Klášter s bazilikou sv. Jiří

Hradčany - klášter bosých karmelitánek s kostelem sv. Benedikta

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Původně zde stával farní kostel pro Hradčany, který je poprvé zmiňován v roce 1353. U tohoto kostela stával také dům básníka Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, který byl v roce 1626 spolu s kostelem darován barnabitům, kteří si zde vybudovali okolo kostela barokní klášter. Zajímavostí tohoto kostela je že se zde nachází mumifikované tělo převorky Marie Elekty, která žila v letech 1605 – 1663 a byla první převorkou karmelitánek. Při Josefovských reformách z roku 1786 byl Josefem II. tento kostel spolu s klášterem zrušen, ale již v roce 1792 jej zase obnovil císař Leopold II a věnoval jej ženskému řádu bosých karmelitánek. Ty se sem přesunuli z Pohledu u kostela sv. Josefa, kdy sídlili v letech 1655 – 1782. V roce 1950 byl tento kostel spolu s klášterem násilně vyklizen a následně byl celý areál přebudován na luxusní hotel. V letech 1985 – 1991 prodělal velkou rekonstrukci a následně byl v roce 1992 vrácen opět církvi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klášter_bosých_karmelitek_(Hradčany)

Dojmy: Zajímavý klášterní areál, který je celkem malý.

Mapa

Fotografie

×