logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Hrnčíře pomník obětem 1. světové války

Hrnčíře - kostel sv. Prokopa

Informace

Navštíveno: 27. 10. 2019

Historie: Tato malá jednolodní gotická stavba s hranolovitou věží pochází z konce 13. století, ale dle jiných údajů je uvedeno že pochází z 1. třetiny 14. století. Jisté je že první zmínka o tomto farním kostele pochází z roku 1352. Kostel má prosté architektonické řešení bez výrazných detailů. Svoji farnost si tato stavba nikdy nedržela dlouho a vždy když ztratil svou farnost, tak vždy spadal pod Kunratickou farnost. Kolem roku 1700 byl kostel zbarokován. Z této doby pochází i vnitřní vybavení kostela – řezaný barokní oltář a lavice. Okolo kostela je dodnes zachovaný původní hřbitov, kde byli pohřbíváni obyvatelé ze Šeberova, Hrnčíř a Kateřinek. Roku 1896 byl tento hřbitov zrušen a založen nový hřbitov v místech křižovatky ulic K Labeškám a K Hrnčířům. V průběhu 2. poloviny 20. století přestal být tento kostel částečně udržován, a tak byl na konci 90. let 20. století kostel zrestaurován.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Prokopa_(Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99e)

Zdroj: https://www.praha11.cz/cs/praha-11-v-kostce/z-minulosti-prahy-11/kostelik-sv-prokopa-v-seberove-hrncirich.html

Dojmy:

Mapa

Fotografie

×