Hájek u Uhříněvsi
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Háje Hloubětín

Hájek u Uhříněvsi

Informace

Navštíveno: 20. 3. 2023

Historie: Hájek u Uhříněvsi (německy Hajek) je městská čtvrť a katastrální území o rozloze 294,5 ha, rozkládající se na severovýchodě pražské městské části Prahy 22. Kdy přesně byla založena tato ves nevíme, ale jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1313. V roce 1604 získal tuto ves majitel Uhříněvsi Zikmund Smiřický ze Smiřic, který ji připojil k tomuto panství. S tímto panstvím následně tato ves sdílela své osudy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Královice a již v roce 1923 se tato ves stala samostatnou obcí. O svou samostatnost tato ves přišla roku 1969, kdy se stala součástí obce Uhříněves. Nakonec spolu s ní byla roku 1974 připojena k hl. m. Praze. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 703 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1jek_u_Uh%C5%99%C3%ADn%C4%9Bvsi

Zdroj: https://www.praha22.cz/mestska-cast/soucasnost-a-historie/mc-praha-22/hajek-u-uhrinevsi-3911cs.html

Dojmy: Menší vesnice, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 4 v Hájku u Uhříněvsi
dům čp. 34 v Hájku u Uhříněvsi
krucifix v Hájku u Uhříněvsi
zvonice v Hájku u Uhříněvsi