logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Královice Křeslice

Krč

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Krč (německy Krč nebo Krtsch, v letech 1939–1945 německy Reuth) je městská čtvrť a katastrální území hlavního města Prahy, součást městské části Praha 4 a městského obvodu Praha 4. Jméno Krč (latinsky Carrium) bylo uváděno v písemných památkách již roku 1222. Krč je uvedena podruhé v dokumentu z roku 1273. Roku 1328 jsou v Krči připomínány višně. Dolní i Horní Krče (německy Unter- a Ober-Krtsch) se v dobách husitských nepokojů zmocnili pražané. V roce 1547 byl majetek Novoměstských v Nové Krči zabaven, ale roku 1586 jej Nové Město vykoupilo; Dolní Krč se v roce 1628 stala majetkem havelského kláštera. Jelikož byla tato ves rozdělená na dvě části a to Horní a Dolní Krč, a obě měli svou tvrz, tak zde odprezentuji historii Horní Krče s Tvrzí, která zanikla. Historie Dolní Krče bude uvedena u Krčského zámku. Koncem 13. století byla Horní Krč církevním majetkem. Gotická Tvrz je zde zmiňována roku 1328 v souvislosti s pražskými probošty. Koncem 14. století získal zdejší tvrz s poplužním dvorem a poddanskými usedlostmi staroměstský kupec Antonín z Munheimu. Tento kupec dodával síru a sanytr císaři Zikmundovi a pro tuto podporu mu byly při husitských bouřích krčské statky zabaveny Pražany. Hornokrčský dvůr s tvrzí získal Jan Bradatý. Roku 1434 získal dvůr Jan Rakovnický, ale ještě téhož roku byla celá ves vypálena. Dvůr s tvrzí byl patrně znovu postaven, protože je zmíněn ve sporu o dědictví vedeném roku 1454 Prokopem Munheimem, synem dřívějšího majitele tvrze. Prokop Munheim spor vyhrál, ale protože byl bezdětný, připadl po jeho smrti majetek jako odúmrť králi. Král Ladislav postoupil roku 1457 horní i dolní tvrz bratrům Mikuláši a Erazimovi z Pusté Dobré. Ti je později přenechali Tandorfům. Jetřich a Volf Tandorfové prodali roku 1499 krčskou tvrz s poplužním dvorem, krčmou, lukami a další Novému Městu pražskému. Novoměští pak roku 1502 prodali tvrz s příkopem, třemi lány pozemků a třemi loukami Bartošovi z Chřenice. Týž majetek pak prodali Bartošovi dědicové roku 1505 Matěji Tatkovi. Novému Městu stále zůstávala část pozemků, které patřily špitálu svatého Bartoloměje a které špitál pronajímal. Protože se Nové Město zúčastnilo protihabsburského povstání, byla mu roku 1547 Horní Krč zabavena, ale ještě téhož roku Ferdinand I. novoměstským zádušní platy, důchody a statky vrátil s tím, že si nad nimi ponechal vrchnostenské právo. Roku 1584 Rudolf II. toto vrchostenské právo novoměstským prodal za 2000 zlatých rýnských. V privilegiu byla uvedena informace o pusté tvrzi a pustém dvoře s mlýnem v majetku bartolomějského špitálu. Z pozdější doby se zprávy o tvrzi nedochovaly, dvůr byl naposledy zmíněn roku 1811 v kupní smlouvě mezi špitálem a novým majitelem rytířem Karlem Půlpánem z Feldštejna. Následně dvůr kde tvrz stála beze stopy zanikl. V 19. století vznikla na území Horní Krče osada Jalové Dvory. Dolní Krč s 1354 obyvateli, se zámkem, pivovarem a cihelnou, byla v roce 1900 vsí nuselského okresu, zatímco Horní Krč s 823 obyvateli a vilami byla vsí okresu Královské Vinohrady stejně jako Jalové Dvory (Jalový Dvůr) se 152 obyvateli. V době připojení k Praze (jako součást Prahy XIV.) žilo na území obou Krčí a Jalových Dvorů přes 3700 obyvatel v 323 domech. V roce 1949 připadla část k.ú. Krče k tehdejší Praze 14 (s Lhotkou, Nuslemi a částí Michle) a část k tehdejší Praze 15 (s Braníkem, Podolím a Hodkovičkami). V roce 1960 se k.ú. Krč stalo součástí nového obvodu Praha 4 a v roce 1990 součástí městské části Praha 4. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 27 344 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%8D

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Kr%C4%8D_(tvrz)

Dojmy: Malebná městská čtvrť, nacházející se jižně od Centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0222
IMG_0210
IMG_0118
Krč,_restaurace_U_Labutě
IMG_0261
Krč,_Michelský_les,_památný_jilm_vaz_u_rybníka_Labuť_(01)
IMG_0255
IMG_0216
IMG_0115
IMG_0205
IMG_0180
IMG_0259
Krč,_Jalodvorská,_Hrobům_v_dáli
IMG_0128
IMG_0124
IMG_0157
IMG_0233
IMG_0149
IMG_0174
IMG_0145
IMG_0195
Zvonice_trestanecké_části_Krčského_hřbitova_v_Praze_(Q94448835)_01