logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Krč Šimsovo sanatorium vila Inka

Krč - usedlost Ryšánka

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Usedlost Ryšánka se nachází v Praze 4, Krči, v ulici K Ryšánce, západně od bývalého centra obce Dolní Krč. Viniční usedlost Ryšánka vznikla patrně po roce 1857a byla postavena v novogotickém stylu. Na západě sousedila s branickými usedlostmi Dobeška a Zemanka. Až do poloviny 19. století byla nazývána pouze „Na vinici“. Jméno Ryšánka získala za majitele hejtmana Ryšánka, který nechal kolem roku 1860 obytnou budovu usedlosti přestavět na zámeček. Posledním majitelem usedlosti byl baron Maxmilián Sanleque. Zámeček využíval jako své letní sídlo do roku 1945. V Čechách se usídlil už jeho předek, který utekl do Prahy před Francouzskou revolucí. Na konci druhé světové války utekl z Prahy i baron Maxmilián Sanleque, protože se přihlásil k německému občanství a obával se trestu. Útěk musel být velmi rychlý, neboť po sobě zanechal bednu s historickými písemnostmi, včetně dopisu psaného francouzským králem Ludvíkem XVI. Ten byl revolucionáři popraven v roce 1793 na gilotině. Po válce byla usedlost využívána jako nájemní vila a postupně chátrala. Díky firmě Pragoprojekt, která si tento areál vybrala za své sídlo, se ho podařilo zachránit. V letech 1977–1984 provedla firma rozsáhlou rekonstrukci s drobnými přístavbami. Autorem rekonstrukce byl Ing. arch. Jan Štípek za spolupráce akad. arch. Jana Kerela a Vladimíra Stehna. Na projektech interiérů se podíleli Ing. arch. Jiří Žentel, Josef Vaněk a spolupracovníci. Usedlost tvoří soubor budov seskupených kolem velkého obdélníkového dvora. Do něj vede zděná vjezdová brána s ozdobnou mříží a s postranními brankami pro pěší. Vpravo od vjezdu stojí jednopatrová budova, která má charakter zámečku s novogotickou fasádou z doby kolem roku 1860. Dvůr je uzavřen skupinou hospodářských budov. Uprostřed dvora se nachází kašna. Tuto moderní fontánu s kovovou plastikou vytvořil sochař Miroslav Jirava. Osazena byla v závěru rekonstrukce v roce 1984.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%A1%C3%A1nka_(usedlost)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-rysanka-15657165

Dojmy: Malebná usedlost, která ukazuje původní vzhled zdejší zástavby.

Mapa

Fotografie

×