logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Krč Kostel sv. Františka z Assisi pomník Karla Hořejšího

Krč - Krčský rondel

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Původně zde byla založena společenská zahrada. K jakému překvapení ale bylo zjištěno že se jedná o unikátní archeologické naleziště v Čechách. Společenská zahrada proto byla zrušena a roku 2001 zde započal archeologický průzkum pod vedením Lubora Smejtka z Ústavu archeologické památkové péče. Během tohoto archeologického průzkumu zde bylo objeveno na ploše 1,6 hektaru celkem 1398 zahloubených objektů a domů a také dva rondely. Což jsou kruhové opevněné stavby, které měly v pravěku několik účelů od vojenského, přes náboženský po obchodní. Jeden rondel byl zmapován celý a druhý jen z části díky moderním úpravám zdejšího okolí. Jaký byl účel těchto rondelů bohužel nevíme, ale jistě se nejednalo o vojenský, jelikož se uvnitř nich nenacházely žádné stavby, které by byli palisádovou hradbou bráněny. Takže zůstává buď obchodní charakter či náboženský charakter. Tyto rondely jsou pak v rámci prahy unikátními nálezy a zdejší osídlení lze datovat do neolitu až raného eneolitu, tedy přibližně do 2. poloviny 5 tisíciletí př. n. l. tedy do kultury s vypíchanou keramikou. V době mé návštěvy pak toto unikátní území nebylo ničeno a bylo nezastavěno, ale postupně zarůstalo náletovými dřevinami, přese které se mi jej nepodařilo lépe vyfotografovat.

Zdroj: https://www.academia.edu/37574831/Neolitick%C3%BD_s%C3%ADdeln%C3%AD_are%C3%A1l_s_rondely_Praha_Kr%C4%8D_Spole%C4%8Densk%C3%A1_zahrada_sou%C4%8Dasn%C3%BD_stav_vyhodnocen%C3%AD

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/341966543_Neoliticke_kruhove_ohrazeni_z_Prahy-Krce

Dojmy: Velmi unikátní archeologické naleziště minimálně na území Prahy, ale myslím že i v rámci Čech je toto unikátní lokalita.

Mapa

Fotografie

×