Křeslice
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bubeneč Krč Kunratice

Křeslice

Informace

Městský erb:

Praha-Kreslice_CoA_CZ

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Křeslice (německy Kscheslitz) jsou městská čtvrť a katastrální území na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy, tvořící území městské části Praha-Křeslice v obvodu Praha 10. Kdy přesně zde byla tato tehdy ves založena nevíme, jisté ale je že se zde nacházeli původně dvě vsi a to Horní Křeslice a Dolní Křeslice, které rozděloval potok Botič. Severní část vsi, tedy Horní Křeslice patřili ve 14. století Vyšehradské kapitule. Co se týká Dolních Křeslic, tak ty držel od počátků majitel Průhonického panství, tedy Páni z Říčan. V roce 1324 daroval pán Oldřich z Říčan svou část Dolních Křeslic klášteru sv. Anny na Pražském Hradě. Roku 1343 pronajala Vyšehradská kapitula Horní Křeslice Janu Nekvasovi. Někdy v této době byl na skalnaté stráni založen velký zemědělský dvůr, ve kterém byla založena i gotická tvrz. V roce 1406 je zmiňován nájemcem jistý Pražský měšťan Šimon. Následně přišli husitské války a Šimon před bitvou na Vítkově hoře uprchl a ves tak získal jeho bratr Jan Běhal. Dle zápisu ze dne 7. listopadu 1424 byl tento muž ale již mrtvý. Po něm zdědila jeho část Horních Křeslic jeho vdova Margaretha a dcera Klára. Co se týká dolních Křeslic, tak ty si Annenský klášter nadále udržel i přes husitské nepokoje. První písemná a současně i poslední písemná zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1431, kdy došlo ke sporu mezi Štěpánem Běhalem a Jakubem, kdy Jakub získal zdejší dvůr s tvrzí, zatím co Štěpán získal jen stavební parcelu. Pravděpodobně šlo o bratry. V roce 1453 zde na dvoře je zmiňován Pavel Čipser a jeho bratr Vít. Tyto muže následně vystřídal vladycký rod psaný z Chrástu. Tento rod ale roku 1491 vymřel, a tak král Vladislav Jagelonský daroval ves Horní Křeslice Starému Městu Pražskému, které se jej jalo pronajímat. Tato část ale byla roku 1547 zkonfiskována a prodána císařem Ferdinandem I. Hanušovi Reinšpergerovi z Reinšperku. V roce 1570 držel Horní Křeslice Bohuněk Hrzek ze Mšena a někdy na konci 16. století se stala tato část vsi majetkem Průhonického panství. Dolní Křeslice i nadále pak patřili klášteru sv. Anny v Praze který byl zrušen během Josefovských reforem. Křeslice se tak na konci 18. století stali součástí náboženského fondu odkud je vykoupil roku 1793 majitel Průhonického panství hrabě Desfours, a tak došlo ke sloučení Horních a Dolních Křeslic. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se z této vsi stala samostatná obec a svou samostatnost si udržela až do dne 1. července 1974, kdy se stala součástí hl. m. Prahy. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 979 obyvatel.

Zdroj: https://m.kreslice.cz/assets/File.ashx?id_org=80162&id_dokumenty=1449

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99eslice

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99eslice_(tvrz)

Dojmy: Malá městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

kaple v Křeslicích
pomník obětem 1. a 2. světové války v Křeslicích
usedlost štít v Křeslicích