logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Křeslice Kyje

Kunratice

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Kunratice (německy Kunratitz) jsou městská čtvrť a katastrální území hlavního města Prahy v obvodu Praha 4, na jihovýchodním okraji města. První písemná zmínka o Kunraticích (tehdy nazývaných Chunratitz), etymologicky odvozeno od jména Konrád), je z roku 1287, na tomto katastrálním území se tehdy nacházely ještě Paběnice. K roku 1336 se připomíná kunratická tvrz, kterou vlastnil Frenclin Jakubův z rodu Olbramoviců, služebník krále Jana Lucemburského. Od dědiců jeho bratra Prokopa roku 1407 ves koupil král Václav IV. Roku 1421 ves zapsal král Zikmund Lucemburský svému dvořanu Chvalovi z Ojčína a Dojic. Během 16. století se zde vystřídali Šternberkové, Berkové z Dubé a Hýzrlové z Chodů, z nichž Mikuláš roku 1549 opravoval tvrz. Po nich tvrz drželi Gryspekové z Gryspachu a Malovcové z Malovic. Roku 1688 Václav Čabelický ze Soutic přestavěl tvrz na zámek. Jeho majitel Jan Arnošt z Golče roku 1728 přikoupil ke Kunraticím Šeberov, Hrnčíře a Chodov. Týž majitel dal přestavět zámek i kostel. Roku 1754 navštívila na doporučení zemského maršálka, hraběte Buquoye. Roku 1795 panství Kunratice koupil hrabě Karel Josef Clam-Martinic, který ej roku 1801 prodal pražskému měšťanovi Josefu Antonínu Korbovi, roku 1814 povýšenému na svobodného pána z Weidenheimu. V majetku rodiny zůstaly Kunratice po celé 19. století. K Praze byla do té doby samostatná obec Kunratice u Prahy připojena k 1. lednu 1968 a začleněna do městského obvodu Praha 4, zároveň přišla i o svůj přívlastek „u Prahy”, který nezůstal ani v názvu katastrálního území. Dne 24. listopadu 1990 vznikla moderní samosprávná městská část Praha-Kunratice. V 90. letech bylo ke Kunraticím přistavěno sídliště Flora, funkčně spadající pod Jižní Město. Nachází se v severovýchodní části Kunratic mezi Kunratickým lesem, budovou Volha a Kolejemi Jižní Město. Zahrnuje 3–5 patrové obytné domy vzhledově naprosto odlišné od zbylé zástavby Jižního Města II. V původních plánech výstavby Jižního Města II bylo zařazeno jako poslední šestá stavba. Mělo však k ní dojít až po roce 1990. Po Sametové revoluci se však obyvatelé Jižního Města postavili proti výstavbě dalších 8-12 patrových domů v těsné blízkosti Kunratického lesa (argumentovali především ohrožením lesa a životního prostředí). Tehdejší nové vedení radnice jim dalo po diskusi za pravdu a projekt byl upraven.

Po sametové revoluci, zvlášť po druhé polovině prvního desetiletí 21. století došlo v Kunraticích k mnohým změnám. Počet obyvatel se za roky 2005 až 2015 téměř ztrojnásobil. Byl vybudován nový bytový komplex Zelené údolí v sousedství nového areálu IKEM, který obsahuje až sedmipatrové bytové domy s vlastními společnými garážemi a dvě linie řadových rodinných domů. Do dnešního dne není však bytový komplex zcela majetkově vypořádán, nicméně tento problém přetrvává již jen na veřejných prostorách. Pozemky pod bytovými domy byly již úspěšně uvedeny do souladu s majetkovými podíly vlastníků bytů. V roce 2006 byla postavena nová budova kunratického úřadu (dle arch. Jana Šabarta) rekonstrukcí původní stodoly (předchůdce ojektu radnice byl v minulosti využíván i jako mateřská škola nebo bytový dům). Rekonstrukcí prošla sokolovna místní buňky TJ Sokol a areál hospodářských budov obklopující kunratický zámek ("Tvrz Kunratice"), který obec dlouhodobě pronajala soukromé společnosti, která jej kompletně zrekonstruovala a využívá ke komerčním účelům, zejména maloobchodu a poskytování drobných služeb. V roce 2007 byla dokončena rozsáhlá dostavba a rekonstrukce areálu Základní školy Kunratice. Zahrnovala nové pavilony, sportovní halu a venkovní sportoviště, rozvoj ZŠ pokračoval i v dalších letech, např. šatnové centrum, jídelna apod.. V letech 2005–2008 byl kompletně rekonstruován hlavní tah Kunraticemi: ulice K Šeberáku, K Libuši, náměstí Prezidenta Masaryka a část ulice K Verneráku. V roce 2015 se zrekonstruovala silnice Kunratické spojka. Postupně se rekonstruují výstavbou inženýrských sítí zdevastované komunikace v blízkosti centra Kunratic, přičemž neustále probíhá projektová příprava rekonstrukce dalších komunikací a doplňování chybějících chodníků. V roce 2017 se v Kunraticích hospodařilo se 120 miliony, z čehož 35 mil. byly běžné provozní prostředky a zbytek investice. To bylo nejvíc investic navíc za posledních deset let. V roce 2016 vzniklo u okružní křižovatky U tří svatých a blízké stejnojmenné zastávky MHD Obchodní centrum Kunratice, zahrnující supermarket, drogerii, lékárnu a další obchody. Od roku 2014 funguje na Betáni pivovar Muflon a od roku 2018 pivovar Spojovna u trojmezí Kunratic, Šeberova a Prahy 11. Dle sčítání z roku 2021 de žilo celkem 10 091 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunratice_(Praha)

Dojmy: Malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Dolní_kunratický_mlýn_(Bartůňkův_mlýn)_04
IMG_9893
IMG_0097
IMG_0039
IMG_0055
IMG_0064
IMG_0083
IMG_0085
IMG_0087
IMG_0093
IMG_0031
IMG_0045
IMG_9996
IMG_0069
IMG_0095
IMG_9963
IMG_9927
IMG_0024
IMG_0009
IMG_0014
IMG_9907
IMG_0077
IMG_0105
IMG_0003