logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Kunratice Bartůňkův mlýn dům čp. 4/24

Kunratice - Duby letní Na Jelenách

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Duby letní na Jelenách u Kunratického lesa jsou tři památné stromy, které rostou v Praze 4 na východním okraji Kunratického lesa. Jsou považovány za hraniční stromy. Stromy byly vysazeny kolem roku 1845. Nedaleko nich je přírodní památka Údolí Kunratického potoka, vyhlášená roku 1988. Statné stromy rostou v oblouku u cesty k Václavovu hrádku přibližně 300 metrů jižně od samostatně rostoucího památného hraničního dubu. První strom roste při vstupu do lesa, druhý a třetí po cestě západním směrem na okraji lesa. Svým vzrůstem všechny tři převyšují okolní porost. Každý z dubů má jiný tvar a rozložení větví. Nejnižší je první dub u vstupu do lesa, má nejmenší obvod kmene, avšak pěknou košatou korunu. Její větve směřují ven z lesa. Druhý dub je nejvyšší, má dlouhý rovný kmen a vějířovitou korunu až vysoko nad okolním porostem. Třetí dub má masivní dlouhý kmen, který se ve výšce rozděluje na dvě hlavní větve. Jeho koruna je však nevelká, poničil ji silný vítr. Zdravotní stav všech dubů je velmi dobrý. Dle měření z roku 2013 mají stromy na výšku 18 – 33 m, obvod kmene 283 – 369 cm a odhadované stáří 170 let.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Duby_letn%C3%AD_Na_Jelen%C3%A1ch_u_Kunratick%C3%A9ho_lesa

Dojmy: Majestátní duby, kde jsem vyfotil jen jeden.

Mapa

Fotografie

×