logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Kunratice dům čp. 139 kostel sv. Jakuba Většího

Kunratice - Hrobka Korbů z Weidenheimu

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Rod Korbů z Weidenheimu jsou prastarým rodem, ale šlechtickým rodem nejsou až tak staří. Původně se jednalo o řemeslnickou rodinu ze Starého Města Pražského, konvář Korb je písemně zmiňován v roce 1636. Do rytířského stavu byli povýšeni v roce 1792 (1814). V současné době žijí členové rodu v Německu. Rod měl v 19. století v držení například panství Chodov, Hrnčíře či Kunratice v blízkosti Prahy, na západě Čech pak Bezděkov. František Korb z Weidenheimu nechal v roce 1840 přistavět klasicistní vstupní portikus do rodové hrobky ve valečském kostele Nejsvětější Trojice. Právě v Kunraticích u kostela sv. Jakuba Většího byla původně márnice, kterou nechal Ludvík Korb z Weidenheimu přestavěn v neogotickém slohu roku 1868 na rodinou hrobku. Dodnes si pak tato hrobka zachovala svůj původní vzhled.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korbov%C3%A9_z_Weidenheimu

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/hrobka-korbu-z-weidenheimu-3055845

Dojmy: Krásná a bohatě zdobená hrobka, která se nachází u zdejšího kostela.

Mapa

Fotografie

×