logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Kunratice socha sv. Jana Nepomuckého Zookoutek Kunratický les

Kunratice - zámek Kunratice

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Kdy přesně byla založena tato tvrz nevíme. Je možné že byla založena ve 13. století v gotickém slohu, kdy Kunratice držel jakýsi Bozděch. Po něm získal Kunratice Pražská měšťanská rodina Oplbramoviců. Konkrétně ves držel roku 1336 Frenclin a v této době je již zmiňována tato tvrz. Po jeho smrti získal tvrz jeho bratr Petr zvaný Černý. Po smrti Petra prodali jeho dědicové tvrz králi Václavu IV. Během husitských válek přepadly tuto tvrz a dobyli Pražané. V roce 1421 daroval tuto ves císař Zikmund Chvalovi z Ojčína a Dojic. V průběhu 15. a 16. století se zde majitelé velmi často střídali. Díky tomu tady byli Šternberkové, Berkové z Dubé a Hýzrle z Chodů. Poslední jmenovaný přesněji řečeno Mikuláš Hýzrle z Chodů získal Kunratice s tvrzí a poplužním dvorem v roce 1541. V této době byla tvrz velmi sešlá, a tak byla roku 1549 renesančně obnovena. Tento rod prodal zdejší tvrz s poplužním dvorem roku 1602 Staroměstkému měšťanu Josefu Markovi. V roce 1616 tento muž prodal zdejší tvrz Petru z Liebenthalu. Po smrti tohoto muže jeho manželka Anna Dorota prodala roku 1622 tuto tvrz Ofce Gryspekové z Gryspachu. Po ní zdědila tvrz její dcera Veronika, která se v roce 1626 provdala podruhé za Jindřicha Malovce z Malovice, čímž se tvrz stala majetkem tohoto rodu. Po smrti Jindřicha začalo roku 1665 k dělení majetku mezi jeho syny. Kunratice pak získal Maxmilián Lev, který je prodal roku 1671 Novoměstskému hejtmanovi Václavu Čabelickému ze Soutic. Tento muž zemřel v roce 1687, a tak zdědil tuto tvrz jeho syn František Václav, který nechal roku 1688 přestavět tvrz na honosný zámek. Zámek byl vytvořen v raně barokním slohu jako honosná trojkřídlá stavba. V roce 1699 prodal František tento zámek Zuzaně Bedaridesové, rozené z Goltze, ale již v roce 1701 zakoupila tento statek Marie Barbora z Pöttigenu. Po smrti této ženy zdědila zámek její dcera Marie Františka de Arco, od níž zakoupil roku 1721 tento zámek Jan Arnošt Goltz z Goltze. Tento muž nechal roku 1730 přestavět zámek ve slohu vrcholného baroka. Tato přestavba pak byla přestavěna pravděpodobně podle plánů Ferdinanda Václava Špačka. Zámek byl tak honosný, že jej roku 1754 navštívila císařovna Marie Terezie na doporučení zemského maršála hraběte Buquoye. Po smrti Jana zdědila zámek jeho dcera Marie Josefa, která se roku 1766 provdala za Arnošta Goltze z Goltze. V roce 1795 bylo panství prodáno Karlu Josefu Clam-Martinicovi, který jej již roku 1801 prodal Pražskému měšťanu Josefu Antonínu Korbovi z Weidenheimu. Jeho rod pak držel zámek po celé 19. století. Právě roku 1830 byl zámek klasicistně upraven, kdy bylo postaveno dvouramenné schodiště a v roce 1878 bylo upraveno klasicistně průčelí a vystavěna středová věž. Koncem 19. století pak hospodářský dvůr poškodil rozsáhlý požár, po kterém čekala zámek brzy další rekonstrukce. Tu měl dle dochovaných dokumentů na starost stavitel František Václavík. V roce 1945 byl zámek zkonfiskován a poslední stavební úprava v roce 1959 odstranila dvouramenné schodiště. Na zámku dodnes sídlí entomologické oddělení Národního muzea (Golčova 1). Jeho areál posloužil v roce 2004 jako jedna z lokací v hororovém fantasy filmu Van Helsing. V prvním desetiletí 21. století proběhla rekonstrukce bočních křídel zámku. I přese toto všechno byl zámek v době mé návštěvy v sešlém stavu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-15658314

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunratice_(z%C3%A1mek)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Krásný a honosný zámek, který má stále zachovanou původní podobu i s poplužním dvorem.

Mapa

Fotografie

×