logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Kunratice kostel sv. Jakuba Většího obléhací tábor

Kunratice - Nový hrad u Kunratic

Informace

Navštíveno: 26. 2. 2022

Historie: Nový hrad u Kunratic (též Nový hrádek nebo Hrádek, německy Wenzelsburg, v minulosti také Wenzelstein) je zřícenina královského gotického hradu v Kunratickém lese na lesnaté ostrožně obtékané Kunratickým potokem. I když je pravdou že se nejednalo o hrad, ale spíše o prototyp budoucích zámků. Stavba tak nesloužila primárně jako obraná stavba, ale spíše jako místo, kde panovník může mít své honosné pohodlí. Stavbu hradu nařídil král Václav IV. roku 1411 a již z roku 1412 existují záznamy o králově pobytu na hradě, který se sem rád vydával za odpočinkem ještě před úplným dokončením stavby. Sám Václav IV. chtěl, aby se hrad jmenoval po něm, podobně jako tomu bylo u Karla IV. a jeho Karlštejnu. Hrad měl tedy nést název Wenzelstein. Toto pojmenování se ale neujalo a lidé ho nazývali jednoduše Nový hrad nebo Nový hrádek u Kunratic. Roku 1419 zde král Václav IV. přijal zprávu o defenestraci jím dosazených novoměstských konšelů 30. července, která u něj vyvolala záchvat zuřivosti následovaný prý lehkou „mrtvicí“. A o dva týdny později, 16. srpna 1419, se tu podle dobových kronik „skácel k zemi s řevem takřka lvím“ a po tříhodinové agónii zemřel na mrtvici. Skutečná příčina úmrtí není jistá, snad se jednalo o infarkt myokardu. Defenestrací v době Václavových posledních dní na kunratickém hradě se ohlásil počátek husitské revoluce. V roce 1420 zde začala pobývat posádka císaře Zikmunka, a tak byl hrad v polovině prosince 1420 obležen pražany. 27. ledna 1421 byl dobyt a zdevastovaný vypálen. Žádný panovník už neprojevil zájem ho obnovit. Zbytky kamenných zdí byly později částečně rozebrány na okolní stavby. V roce 1735 byla ve zřícenině vystavěna kaple sv. Jana Nepomuckého, která ale byla již v roce 1785 zrušena. Ve 2. polovině 19. století se tato zřícenina stala oblíbeným místem výletníků. Díky tomu na konci 19. století byl hrad srovnán se zemí do úrovně sklepů, aby nelákal pražské výletníky. V místě bývaly také lomy na břidlici. V souvislosti s výzkumem dějin husitského hnutí byl v padesátých letech 20. století uskutečněn archeologický výzkum Národního muzea. Jeho výsledkem bylo přemístění kamenné krbové římsy do sbírek Lapidária Národního muzea v Praze (kde byly rekonstruovány chybějící části a od roku 1958 je vystavena ve stálé expozici). Dále došlo k shromáždění sbírky archeologických nálezů od konce 14. do 15. století, zejména keramiky a kovů, včetně šipek a seker z období dobytí hradu. Historii dobývání hradu popsala Zoroslava Drobná. Nový hrad byl tvořen dvěma paláci a hranolovou věží se dvěma vstupními bránami. Neopevněné předhradí bylo od hradu odděleno další hradbou s příkopem. Dodnes se zachovaly jen skromné zbytky zdí obdélného paláce a věže. V předhradí jsou stále patrné zbytky husitských valů z doby obléhání hradu. Zříceniny hradu jsou celoročně volně přístupné po modré turistické značce. V roce 2012 až 2013 proběhla rozsáhlá sanace zachovaných zbytků hradu. Byly vykáceny stromy, které narušovaly zdivo. Zdivo bylo částečně doplněno a staticky zajištěno. Byl postaven nový dřevěný most přes šíjový příkop. Práce byly dokončeny v září 2013.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_hrad_u_Kunratic

Zdroj: https://www.praha-kunratice.cz/historie-soucasnost/1463-novy-hrad#_ftn2

Zdroj: https://www.archeologickyatlas.cz/cs/lokace/praha_kunratice_hrad_novy_hrad

Dojmy: Malebná zřícenina, jejíž přibližnou rekonstrukci přikládám na obrázku naučné tabule.

Mapa

Fotografie

×