logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Březiněves Čakovice

Bubeneč

Informace

Městský erb:

Bubeneč_CoA_CZ

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Bubeneč (německy Bubentsch, česky dříve Přední Ovenec) je městská čtvrť a katastrální území Prahy na levém břehu Vltavy. Součástí katastru Bubenče je i celý Císařský ostrov, Stromovka (Královská obora) a Výstaviště. Kdy přesně byla Bubeneč založena nevíme, ale víme, že se v této době jmenovala Přední Ovenec. První písemná zmínka o této vsi pak pochází z roku 1197 z listiny vydané knížetem a biskupem Jindřichem Břetislavem. Tento dokument se týkal závěti šlechtice Hroznaty, který založil klášter v Teplé na Chebsku. Tento muž odjel na křížovou výpravu do Svaté země, a jelikož neměl dědice, tak odkázal svůj majetek tomuto klášteru. Na počátku 14. století však byl původní Hroznatův majetek v majetku úřadu nejvyššího purkrabství Království Českého a část vsi byla držena klášterem sv. Jiří na Pražském hradě. V roce 1268 zde byla založena královská obora čímž tato ves nabyla významu. Tento fakt pak také dokládá to, že v roce 1313 zde již stál kamenný kostel, který byl již v této době farním. Dle soupisu z roku 1562 se dozvídáme že se zde nacházelo celkem 6 dvorců, 10 chalup, 2 poplužní dvory, kostel a mlýn. V roce 1784 byla tato ves začleněna jako součást panství Holešovice. Na konci 18. a 19. století pak zde docházelo k velkým změnám a ze zemědělské vesnice zde začalo vznikat jedno průmyslové centrum. To mělo za následek nárůst obyvatel a díky tomu byla již v roce 1840 vyhlášena samostatnou obcí. V roce 1880 byl pak změněn název z původního Přední Ovenec na Bubeneč. Obec nadále velmi rychle rostla, a tak v roce 1904 byla prohlášena za samostatné město a získala vlastní erb. Nakonec byla v roce 1922 připojena k Hl. m. Praze. V průběhu 2. poloviny 20. století se výstavba v Bubenči moc nekonala, jediné co se stalo byla demolice několika starých stavení v okolí kostela sv. Gottharda, kde je historické centrum vsi. Na území Bubenče pak byly v několika posledních letech objeveny nálezy pravěkého osídlení. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 21 989 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bubene%C4%8D

Zdroj: https://www.bubenec.eu/historie/

Dojmy: Malebná městská část, nacházející se severně od Centra, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5734
IMG_5571
IMG_5695
IMG_5608
IMG_5634
IMG_5681
IMG_5677
IMG_5664
IMG_5522
IMG_5659
IMG_5618
IMG_5668
IMG_5601
IMG_5642
IMG_5487
IMG_5491
IMG_5631
IMG_5788
IMG_5590
IMG_5818
IMG_5772
IMG_5838
IMG_5774
IMG_5730
DSCF1355
IMG_5693
IMG_5800
IMG_5822
IMG_5830
IMG_5832
IMG_5807
IMG_5495
IMG_5798
IMG_5515
IMG_5536
IMG_5537
IMG_5710
IMG_5563
IMG_5810
IMG_5648
IMG_5804
IMG_5792
IMG_5747
IMG_5501
IMG_5542
IMG_5736
IMG_5687
IMG_5513
IMG_5755
IMG_5496
IMG_5506
IMG_5586
IMG_5520
IMG_5743
IMG_5531
IMG_5766
IMG_5552