logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bubeneč krucifix Lannova vila

Bubeneč - Křižíkova fontána

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Křižíkova světelná fontána na pražském výstavišti je technická památka navržená slavným českým elektrotechnikem Františkem Křižíkem (1847–1941). Poprvé rozsvítila 24. května 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. První práce začaly v říjnu roku 1890 a vznikly při nich pode dny bazénů prostory pro obsluhu včetně 150 metrů dlouhého průchodu k nedaleké strojovně, kde bylo kromě jiného umístěno i čerpadlo. Výstavba nadzemní části byla zahájena v únoru následujícího roku a skončila o tři měsíce později. Zakázku na výstavbu této fontány dostala firma M. Hergett, 7. října 1890. Tato firma provedení ihned svěřila další firmě a to Pittel a Brausewetter. Soustavu funkcí fontány navrhl František Křižík, hydraulické stroje navrhl Ludvík Spirk a o instalaci fontány se postaral inženýr Jaromír Zelený. Celá kašna pak byla navržena takto: Dna dolního a horního bazénku tvořila silná skla, pod nimiž byly umístěny regulovatelné obloukovky s parabolickými reflektory z hliníkového plechu, které osvětlovaly proudy vody stříkající z trysek. V dolním bazénu bylo šest střiků osvětlováno šesti lampami, v bazénu bylo 16 lamp a 14 trysek rozmístěných ve dvou soustředných kruzích kolem jedné střední trysky. Vlastní osvětlení měly i tři vodopády tvořené vodou stékající z horního bazénu do dolního. Voda stříkala až do výše několika desítek metrů a v záři světelných zdrojů bylo vidět až ze Starého Města. Aby se voda zabarvila, byla využívána různobarevná skla, která byla umístěna nad obloukovkami a vyměňovanými obsluhou v pravidelných intervalech. Veškeré osvětlovací zařízení pocházelo z dílen Křižíkova pražského závodu. Od 28. května 1891 se představení konalo každý večer. Velkou rekonstrukcí prošla fontána v souvislosti s přestavbou Výstaviště pro Všeobecnou československou výstavu konanou v roce 1991. Kolem fontány vznikl amfiteátr pro více než 6 000 diváků. Tímto krokem získala fontána svou současnou podobu. V roce 2017 dostal provozovatel fontány výpověď a její obnova měla původně trvat několik let. Proti ukončení provozu fontány a za její znovuzprovoznění vznikla petice, požadující zachování více než 125 let staré kulturní památky.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99i%C5%BE%C3%ADkova_sv%C4%9Bteln%C3%A1_font%C3%A1na

Zdroj: https://www.prazskekasny.cz/krizikova-fontana/

Dojmy: Na první pohled jednoduchá kašna, která byla bohužel v době mé návštěvy zavřená.

Mapa

Fotografie

×