logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bubeneč ledárna Maroldovo panoráma Bitva u Lipan

Bubeneč - Letenská vodárenská věž

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Letenská vodárenská věž nebo také Letenská vodárna je 38,3 metrů vysoká pětipodlažní vodárenská stavba postavená v novorenesančním slohu, která se nachází v Praze-Bubenči na Letné nedaleko od fotbalového stadionu Sparty Praha na adrese Korunovační 1000/3, Na výšinách 1000/1. Stavba pochází z roku 1887 až 1888 a byla vybudována podle návrhu architekta a městského inženýra Jindřicha Fialky. O výstavbu se pak postarali stavitelé Karel Hübschmann a František Schlaffer. Věž s přilehlou vodárnou původně zásobovala vodou část Holešovic a Bubenče. Svému účelu přestala sloužit po 25 letech, již v roce 1913. Posléze byla přestavěna na bytový objekt pro zaměstnance vodárny s tím, že přilehlá strojovna, vodojem a další provozní budovy byly zbourány. K celkové demolici někdejších budov vodárny kromě věže samotné došlo mezi lety 1977 - 1978 poté, co byly ponechány bez patřičné péče. Na jejich místě vystavěn dům mládeže a mateřská školka. Následně sloužila tato věž pro potřeby obvodního domu pionýrů. V současné době pozůstalý objekt věže s přistavěným domem dětí slouží dětem a mládeži, nachází se zde klubovny, výtvarné ateliéry a čajovna. Jen přilehlé uličce mezi Molochovem a věží zůstalo jméno „U letenské vodárny“. Mezi listopadem 2016 až květnem 2018 probíhala rekonstrukce věže investovaná Prahou 7 podle návrhu ateliéru Petr Hájek architekti. Proběhla citlivá obnova věže i jejího okolí, jež nebylo v dobrém stavu. V nejvyšším patře věže kde byla původně nádrž vznikl společenský sál s přístupem na ochoz, kde přibyl periskop. V úrovni pod sálem, která původně sloužila pro hlavního topiče vznikla knihovna. V zbývajících dolních prostorech vznikly prostory různých kluboven. Nové prostory získala také zdejší mateřská škola. Fasáda získala původní pískovcovou barvu. Rekonstrukce vyšla na 62 milionů korun, z čehož 61 % (38 milionů) pokryly dotace od hl. m. Prahy a také z Evropské unie.

Zdroj: https://www.bubenec.eu/letenska-vodarna/

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/vodarenska-vez-13694330

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Letensk%C3%A1_vod%C3%A1rensk%C3%A1_v%C4%9B%C5%BE

Dojmy: Velmi nádherná a bohatě zdobená vodárenská věž.

Mapa

Fotografie

×