logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bubeneč kaplička sv. Jana Nepomuckého Kostel sv. Gottharda

Bubeneč - Kholovská chalupa

Informace

Navštíveno: 16. 1. 2022

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna pro mě neznámo kdy v renesančním či barokním slohu jako součást původní vsi Bubeneč. První písemná zmínka o této chalupě pochází z roku 1625, kdy byla ve společné vlastnictví s hořejší krčmou. První známou majitelkou byla měšťanka starého města Anna vdova po Michalu Kholovi z Khalmansdorfu. V roce 1701 koupil zdejší chalupu s hospodou hrabě Hertvík Mikuláš Breda, který ji trvale připojil ke zdejšímu poplužnímu dvoru. Někdy za jeho vlastnictví ještě ale před rokem 1740 vznikla v této chalupě kovárna. V roce 1766 se majitelem stal Jan Křtitel del Curto, který spojil pozemky poplužního dvora v jeden rozsáhlý pozemek. Tohoto muže vystřídal ve vlastnictví Josef Ignác Buček, který dovolil v roce 1803 v kovárně Josefu Liškovi provozovat pekárnu, proti čemuž se ohradil místní držitel hostince. Díky tomu tato pekárna zase rychle zanikla. V průběhu 19. století pak tato v té době barokní kovárna prodělala klasicistní úpravy. Tím získala vzhled, který vydržel téměř do konce 20. století. Jednalo se o přízemní stavbu, která byla krytá polovalbovou střechou. Někdy na začátku 20. století pak přestala sloužit i zdejší kovárna. V 90. letech 20. století ale tato stavba prodělala přestavbu, která jí smyla její původní historický vnější vzhled a získala tak vzhled současný, jako přízemní stavba, která je krytá sedlovou střechou. Nakonec mezi lety 2017 – 2019 byla stavba upravena podle plánů architektky Evy Jiřičné na bytový komplex.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kholovska-chalupa-13511776

Zdroj: https://www.bubenec.eu/cp-15/

Dojmy: Podle původních fotografií se jednalo dříve o velmi malebnou stavbu.

Mapa

Fotografie

×